Država se zadužila 15 miliona eura kod Ziraat banke | Ekonomist

Država se zadužila 15 miliona eura kod Ziraat banke

Ministar finansija Darko Radunović saopštio je danas da se država za finansiranje budžeta zadužila kod Ziraat banke ukupno 15 miliona eura. Kredit je odobren na rok od pet godina sa kamatnom stopom 3,9 odsto plus šestomjesečni EURIBOR.

Prema Odluci o zaduživanju i davanju državnih garancija za 2017. godinu, koju je Vlada usvojila početkom godine, Ministarstvo finansija se, ove godine, može zadužiti za iznos do 455 miliona eura, od čega: za otplatu javnog duga u iznosu do 221 miliona eura, za potrebe finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa do 200 miliona eura, i za potrebe stvaranja fiskalne rezerve do 34 miliona eura.

Podsjetimo, nova Vlada je već podigla kredit kod Societe Generale banke, Komercijalne banke, NLB banke i Prve banke za finansiranje budžeta.

Javni dug Crne Gore na dan 31. decembar prošle godine iznosio je 2,54 milijarde eura.

Dug lokalnih samouprava je 143,09 miliona, a državni dug je oko 2,4 miijarde eura.

Posmatrajući iznos duga, bez depozita u odnosu na bruto domaći proizvod, javni dug na kraju 2016. godine iznosi 68,27% BDP-a, od čega državni dug iznosi 64,43% BDP-a, dok dug lokalne samouprave iznosi 3,84% BDP-a.

Spoljni dug iznosi oko 2,03 milijardi eura, i najvećim dijelom ga čine eurobond obveznice u iznosu od milijardu eura, projektni zajmovi kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od oko 210,98 miliona eura, kineski EXIM kredit za izgradnju dionice autoputa Smokovac-Mateševo u iznosu od oko 189,39 miliona eura, projektni zajmovi kod Evropske investicione banke u iznosu od oko 105,39 miliona eura i drugi.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top