Domaćim proizvodima do jedinstvene turističke ponude

Domaći proizvodi obogaćuju i čine jedinstvenom crnogorsku turističku ponudu, zbog čega se njihovom kupovinom podržava nacionalna ekonomija, odnosno kreiranje i otvaranje novih preduzeća i radnih mjesta, ocijenjeno je na okruglom stolu o mogućnostima razvoja poljoprivrede.

Generalni direktor Direktorata za transformaciju investicija u Ministarstvu ekonomije, Radosav Babić, kazao je da je jedan od glavnih izazova poljoprivrednih proizvođača plasman njihovih proizvoda, odnosno zadovoljenje neophodnih preduslova da bi se našli na policama trgovinskih lanaca. Dodaje da Crna Gora raspolaže brojnim komparativnim prednostima i resursima za proizvodnju autentičnih i prepoznatljivih proizvoda.

– Poznato je da turizam predstavlja nevidljiv izvoz i da se njime razvijaju i druge privredne grane. Prilike su i u pozicioniranju u dijelu proizvodnje ekološke hrane i pića – rekao je Babić na okruglom stolu, koji je organizovan u okviru Sajma poljoprivrede.

Podsjetio je da je Vlada, u saradnji sa poljoprivrednicima i trgovinskim lancima, počela projekat promocije domaćih proizvoda, pod nazivom Kupujmo domaće, koji predstavlja zaokruženu institucionalnu podršku crnogorskim proizvođačima, u cilju valorizacije, unaprjeđenja i promocije proizvodnih potencijala. Babić je saopštio da projekat ima za cilj promociju domaćih proizvoda u saradnji sa trgovinskim lancima, kako bi se unaprijedio plasman domaćih proizvoda kroz maloprodajnu mrežu.

Državni sekretar u Ministarstu održivog razvoja i turizma, Damir Davidović, smatra da poljoprivreda ima ključni značaj i da predstavlja osnovni element maksimizacije dobiti, koja može da se ostvari od turizma.

– Prepoznavajući značaj turizma za poljoprivredu, osim distribucije proizvoda, smatram da bi trebalo da se okrenemo segmentu seoskog turizma – poručuje Davidović.

Predstavnica Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Merisa Čekić, saopštila je da taj Vladin resor preduzima set mjera koje bi trebalo da pomognu malim poljoprivrednim proizvođačima da povećaju kvalitet proizvodnje i poboljšaju prodaju proizvoda, kao i da se pokazalo da ih je najbolje valorizovati kroz sektor turizma. Kaže da su mehanizmi koje poljoprivrednicima nudi Ministarstvo jedini koji ih mogu dovesti do adekvatne valorizacije proizvoda, posebno kada su u pitanju mali proizvođači.

 

 

Komentariši

Top