Događaj u Podgorici -"PREDUZEĆA KOJA PODRŽAVAJU PORODICU U ZEMLJAMA JIE" od 14-16 jula | Ekonomist

Događaj u Podgorici -“PREDUZEĆA KOJA PODRŽAVAJU PORODICU U ZEMLJAMA JIE” od 14-16 jula

Peti međunarodni konkurs za izbor malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu –  održaće se od 14. do 16. jula 2017 u Podgoricu.

Inicijativa „Preduzeće koje podržava porodicu” plod je napora Balkanskog saveza žena u zanatima (asocijacije preduzetničkih i zanatlijskih udruženja žena iz Albanije, Bugarske, Kosova*, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Srbije (Niša I Novog Sada), Hrvatske (Varaždina) i Crne Gore), koji je 2013. godine organizovao i održao prvi međunarodni konkurs za izbor najboljeg malog ili srednjeg preduzeća u Jugoistočnoj Evropi koje podržava porodicu.

Konkurs se organizuje u okviru projekta „Zapadni Balkan”, uz koordinaciju Balkanskog biroa za potpomaganje srednjeg staleža, a finansira ga Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke.

Harmonično usklađivanje profesije i porodice, rada i privatnog života, kao i mere koje bi poslodavci mogli da ponude u okviru njihovog socijalnog angažmana i odgovornosti, poprimaju sve veći društveni značaj u dinamičnoj stvarnosti 21. veka.

Različite naučno-istraživačke studije ukazuju da porodično orijentisana politika upravljanja personalom, ne samo što ne donosi finansijske gubitke malim i srednjim preduzećima, nego baš obrnuto – pozitivno utiče na razvoj i klimu u firmi. Takođe utiče na finansijske rezultate, što se može objasniti većom motivacijom i samoidentifikacijom, poistovećivanjem zaposlenih sa preduzećem u kome rade.

Obzirom na činjenicu da se u zemljama Jugoistočne Evrope ovoj temi – bez obzira što je naročito važna – još uvek ne poklanja dužna pažnja, Balkanski savez žena u zanatima pre 5 godina pokrenuo je inicijativu da se svake godine održava Konkurs za izbor malog ili srednjeg preduzeća u JIE koje podržava porodicu. U sklopu toga sprovodi se i šira kampanja senzibilizacije politike, ekonomije i javnosti u tim zemljama po tim pitanjima. 

Za više informacija možete posjetiti sajt  ili ih kontaktirati na njihovoj FB stranici.

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top