Dobit Rudnika uglja 5,8 miliona | Ekonomist

Dobit Rudnika uglja 5,8 miliona

Rudnik uglja završio je prošlu godinu sa neto profitom od 5,8 miliona eura, 1,6 puta većim nego 2016. godine.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi Rudnika uglja na kraju decembra iznosili su 41,39 miliona eura i bili su 6,8 odsto veći nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi kompanije porasli su 2,7 odsto na 34,65 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi dostigli su 15,54 miliona eura, materijala 8,07 miliona, a amortizacije i rezervisanja 5,47 miliona. Ostali poslovni rashodi iznosili su 5,49 miliona eura.

Ukupna aktiva Rudnika uglja na kraju decembra vrijedila je 68,3 miliona eura, što je dva odsto više u odnosu na 2016. godinu.

Akumulirani gubitak dostigao je 8,7 miliona eura, dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 20,68 miliona, a kratkoročna 12,94 miliona eura.

Odložene poreske obaveze iznose 1,03 miliona eura.

Država posjeduje 31,11 odsto udjela u Rudniku uglja, italijanska kompanija A2A 39,49 odsto, a Aco Đukanović 11,84 odsto. Vlasnici 4,28 odsto akcija skriveni su iza CK Zbirnog kastodi računa 1, dok Radoslav Tomić iz Beograda ima 1,1 odsto dionica. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela u kompaniji.

Elektroprivreda (EPCG) je krajem marta objavila odluku o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja. Riječ je o oko 5,06 miliona akcija Rudnika, koje će se prodavati po cijeni čiju je fer tržišnu vrijednost revizorska kuća Deloitte, konsultant za taj postupak, procijenila na 6,4 eura po dionici.

Dobrovoljna javna ponuda smatraće se uspješnom ukoliko EPCG stekne najmanje 2,58 miliona akcija ili 51 odsto ukupnog broja dionica Rudnika uglja, što je prag uspješnosti.

Akcionari EPCG usvojili su ranije, na vanrednoj Skupštini, odluku o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja, bez izjašnjavanja predstavnika države i kompanije A2A.

Takva odluka je donesena na osnovu vanredne Skupštine akcionara, kada je nacionalna energetska kompanija pokazala zainteresovanost za ponudu o preuzimanju na osnovu prethodnog dopisa akcionara Rudnika uglja, predstavnika A2A i biznismena Aca Đukanovića.


Izvor: RTCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top