Direktor PU: Iniciraćemo još 300 stečajeva do kraja juna | Ekonomist

Direktor PU: Iniciraćemo još 300 stečajeva do kraja juna

Poreska uprava (PU) će do kraja juna inicirati uvođenje stečaja u još 300 poreskih obveznika kojima je prethodno ukinuto rješenje o reprogramu poreskog potraživanja, saopštio je njen direktor Miomir M. Mugoša.

On je kazao da je PU donijela 1,5 hiljada rješenja o ukidanju reprograma i da je vrijednost tog ukupnog duga 50 miliona eura.

– Do sada smo inicirali stečaj za 426 poreskih obveznika kojima je rješenje o reprogramu ukinuto i pripremili još 300 stečajeva do kraja drugog kvartala ove godine – rekao je Mugoša na kontrolnom saslušanju u skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Odbor je danas održao kontrolno saslušanje Mugoše i ministra finansija Darka Radunovića, povodom primjene Zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

Mugoša je kazao da stopa naplate reprogramiranih obaveza iznosi oko 72 odsto.

– Kroz reprogram poreskog duga do sada je naplaćeno 50,09 miliona eura. Za prva tri mjeseca ove godine je naplaćeno 5,7, a prema planu realizacije očekujemo da u ovoj godini naplatimo između 15 i 18 miliona eura – precizirao je Mugoša.

On je dodao da je trend naplate u očekivanom iznosu.

– Kompanije su uplatile 39,38 miliona, građani 6,6, a lokalne samouprave, odnosno javna preduzeća i ustanove četiri miliona eura – dodao je Mugoša.

On je rekao da je PU, prema 28 odsto poreskih obveznika koji ne poštuju reprogram, uradila nešto što nije bilo u skladu sa zakonom.

– Njima smo tolerisali da kasne u plaćanju jedne, dvije ili tri rate, kako bi nastavili biznis i sačuvali radna mjesta – kazao je Mugoša.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top