Diplomatama 210.000 eura

Vlada je juče dala saglasnost da se iz budžetske rezerve prebaci 210.000 eura za izmirenje troškova diplomatsko konzularnih predstavništava iz prošle godine.

“Radi se o neplaćenim troškovima prevoza, zdravstvenog osiguranja, tekućeg održavanja i servisiranja opreme, nabavke administrativnog materijala i druge robe i usluga neophodnih za funkcionisanje diplomatsko- konzularnih predstavništava”, navodi se u dokumentu objavljenom nakon sjednice Vlade, ali se ne precizira o kojim se predstavništvima radi.

U dokumentu se takođe pojašnjava da je zbog dugova najavljeno pokretanje sudskih sporova u državama prijema.

Najveći dug – od 112 hiljada je za zakup objekata, potom službena putovanja preko 19.000, održavanje opreme preko 16.000, osiguranje blizu 11.000, prevoz preko 8.500, ugovore o djelu još toliko, reprezentaciju 6.000 eura.

Dogovoreno je da Ministarstvo ove dugove plati u dvije tranše – prvu od 120 hiljada eura u što skorijem roku, a drugu od 95.000 eura, mjesec dana nakon prve.


 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top