"Digitalno najrazvijenije zemlje svijeta – Indeks digitalne evolucije DEI" - VA | Ekonomist

“Digitalno najrazvijenije zemlje svijeta – Indeks digitalne evolucije DEI” – VA

Za Ekonomist piše Vesna Antonić

Prošlo je više od 20 godina otkada su Sergej Brin i Lari Pejdž registrovali domen google.com, i samo 10 godina otkada je Stiv Džobs predstavio svoj prvi iPhone u San Francisku. Iako je ovo relativno kratak vremenski period, digitalne tehnologije su napredovale neviđenom razmerom. Digitalizacija sada zapravo vodi kompletnu globalizaciju u svetu.

Shodno tome, ostvarivanje kompetitivne prednosti na svetskom digitalnom tržištu postao je ključni prioritet vlada, preduzeća i samog stanovništva.

Tokom 2015-e godine, uveden je indeks digitalne evolucije (digital-evolution-index DEI), kako bi se pratilo stanje na sada već „digitalnoj“ planeti, iz razloga što su fizičke interakcije (u komunikaciji, političkoj i socijalnoj sceni, trgovini, medijima) skoro u potpunosti zamenjene digitalnim interakcijama. Identifikovana su ključna područja gde su se ove promene desile rapidnom brzinom kao i druga područja gde je ovaj digitalni momentum bio sporiji.

DEI (digital evolution index) – je rezultat saradnje Fletcher School – Tufts University i Mastercard-a. Analizirano je stanje i stopa rasta digitalizacije u 60 zemalja, korišćenjem 108 različitih indikatora. Ključne komponente koje su analizirane, prilikom definisanja DEI-a su: uslovi ponude, uslovi tražnje, institucionalno okruženje, inovacije i promene.

Konkurentnost digitalne ekonomije zemlje je uslovljena sa dva faktora:

–               Trenutno stanje digitalizacije zemlje – DEI – Indeks digitalne evolucije (vertikalna osa)

–               Brzina rasta digitalizacije zemlje tokom vremena – digitalni momentum – glavni indikator budućeg digitanog razvoja – Indeks momentuma (horizontalna osa).

 

DEI je segmentirao 60 zemalja koje su učestvovale u istraživanju u četiri grupe:

  • Stand Outs – digitalno napredne zemlje sa visokim digitalnim momentumom

Ove zemlje (Singapur, Novi Zeland, UAE.) su lideri inovacija, koje kontantno rade na unapređenju svojih mogućnosti i tehnologija. Međutim, održavati konstantno visoki momentum je veoma izazovno.

  • Stall Out – digitalno napredne zemlje sa niskim digitalnim momentumom.

Nordijske zemlje (Norveška, Švedska, Danska, Finska) i Švajcarska su na vrhu DEI liste. Da bi podigle brzinu rasta digitalizacije, moraju da rade na tome konstantno, da unapređuju digitalne tehnologije, da eliminišu prepreke ka inovacijama. Mogu mnogo da nauče od “Stand Out” zemalja, što se tiče podsticanja rasta inovacija.

  • Break Outs – digitalno nerazvijene zemlje sa visokim digitalnim momentumom.

Ove zemlje se brzo razvijaju i veoma su privlačne investitorima zbog svog visokog digitalnog momentuma. Karakteriše ih loša infrastruktura. Imaju potencijal da postanu “Stand Out” zemalje budućnosti, zajedno sa Kinom, Malazijom, Saudijskom Arabijom, Kenijom i Rusijom.

  • Watch Outs – digitalno nerazvijene zemlje sa niskim digitalnim momentumom.

Ove zemlje se suočavaju sa osnovnim problemom današnjice – nedostatkom interneta i niskom stopom rasta digitalnih tehnologija.

Neophodno je konstantno stremiti ka digitalnim tehnologijama jer njihova primena, po nekim istraživanjima, može da ima uticaja na čak 50% GDP-a svetske ekonomije. Zemlje koje su to na vreme shvatile, nalaze se na vrhu liste digitalnog momentuma.

 

Prva na tabeli Indeksa digitalne evolucije (DEI) je Kina sa ocjenom 3.95,  a u prvih pet je prate Malezija, Bolivija, Kenija i Rusija.

Sa druge strane tabela, Indeksa momentuma kaže da je na prvom mjestu Norveška sa ocjenom 3.75, a u prvih pet je prate Švedska, Švajcarska, Danska i Finska.

Izvori:

https://www.weforum.org/agenda/2017/07/these-are-the-worlds-most-digitally-advanced-countries

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/05/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf

https://hbr.org/2017/07/60-countries-digital-competitiveness-indexed

https://www.youtube.com/watch?v=sGK6v6N5ezc

 


 

Napomena: Dragi čitaoci, u toku je konkurs Ekonomista za autora/urednika koji smo koncipirali kao interaktivno takmičenje. U njemu su kandidati koji su prošli I krug, imali zadatak da u II, pripreme autorski tekst. Dva kriterijuma koja će odlučiti pobjednike i nove naše članove su kvalitet teksta i njegova čitanost (ujedno i engagement –  like, comment, share na Facebook-u).

Dakle, ukoliko želite da “pomognete” nekom od kandidata pozivamo vas da na vašim društvenim mrežama podijelite tekst i preporučite ga vašim prijateljima.

Ekonomist tim

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top