Deponenti Atlas banke se žale što im minus sa kartice odbijaju od depozita

Fondu za zaštitu depozita do sada je stiglo 15 prigovora na isplatu deponentima Atlas banke u stečaju. Najviše žalbi je na visinu obračunatog garantovanog depozita i na pravo na isplatu, kazao je Pobjedi direktor ovog fonda Predrag Marković.

Stečaj u Atlas banku uveden je 5. aprila, a Fond za zaštitu depozita počeo je isplatu garantovanog depozita 24. aprila za 90.015 deponenata u ukupnom iznosu od 89,5 miliona preko filijala CKB, Hipotekarne, NLB i Sosijete ženeral banke. Ukupni depoziti kod Atlas banke su 186,4 miliona, a 3,2 hiljade klijenata ima depozite veće od garantovanih.

Na pitanje koji deponenti se najviše žale, Marković kaže da su to oni koji su, osim depozita, imali i dug po osnovu kartica.

– Stečajni upravnik nam je dostavio spisak klijenata koji imaju dug po osnovu kartica kao privremenu blokadu za isplatu. Nakon provjere dostavio nam je podatke o kakvoj se obavezi radi, odnosno da se depozit može isplatiti uz umanjenje za dug po osnovu minusa na karticama – objašnjava Marković.

Ne žale se, kaže on, samo fizička lica nego i pravna koja su isključena iz isplate garantovanog depozita.

– Žalbe se odnose na isključenja za koja deponenti nijesu znali. Uglavnom se radi o školama, mjesnim zajednicama i sličnim institucijama, koje su po Zakonu o zaštiti depozita isključene – objašnjava direktor Fonda.

Iz prava na isplatu isključeno je 413 deponenata sa ukupnim iznosom od 5,34 miliona eura.

Ima i dosta deponenata koji su mijenjali identifikaciona dokumenta, a prema riječima Markovića uglavnom se radi o nerezidentima.

– Takvima će banka omogućiti isplatu uz prezentaciju novog i starog identifikacionog dokumenta, koji je registrovan u bazi podataka. Ako deponent nema stari dokument, upoređenje novog s ovim će uraditi Atlas banka u stečaju i nakon toga izdati potvrdu sa kojom se može preuzeti garantovani depozit. Bankama isplatiocima dostavljena je instrukcija kako da postupaju u konkretnom slučaju i nadamo se da u daljem postupku isplate neće biti problema ove vrste – kaže Marković.

Dodaje da nemaju podatak koliko je ljudi mijenjalo dokumente.

– Imamo podatak da se u našem office javilo dvadesetak deponenata sa tim problemom, a putem mejla osam. Svi su upućeni na postupak naveden u instrukciji, tako da danas, iako je bilo 210 deponenata za isplatu garantovanog depozita od 1,6 miliona eura, niko se nije javio sa ovim problemom – objasnio je Marković.

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top