Deficit u budžetu 87.6 miliona | Ekonomist

Deficit u budžetu 87.6 miliona

Deficit u budžetu u aprilu ove godine iznosio je 19 miliona eura, dok je za četiri mjeseca ove godine dostigao čak 87,6 miliona eura ili 2,3 odsto BDP-a, prema podacima koji su navedeni u Biltenu Centralne banke za maj.

Izvorni prihodi budžeta i državnih fondova u aprilu su, prema procjeni Ministarstva finansija, iznosili 114,1 milion eura ili tri odsto procijenjenog BDP-a, i bili su za 4,7 odsto niži u odnosu na plan, dok su u odnosu na april prošle godine zabilježili rast od 2,3 odsto.

– Izdaci budžeta, umanjeni za otplatu dugova, u aprilu su iznosili 133,1 milion eura, ili 3,5 odsto BDP-a, što je za 36,9 odsto niže u odnosu na isti period prethodne godine, a za 7,8 odsto niže u odnosu na plan. Najveće izvršenje izdataka zabilježeno je kod izdataka za bruto zarade (34,6 miliona eura) i penzije (31,5 miliona eura), navedeno je u Biltenu CBCG.

U aprilu je, kako je navedeno, kapitalni budžet iznosio 3,7 miliona.

Ekonomski analitičar Siniša Lekić kazao je da Crna Gora dugi niz godina ima probleme sa budžetskim deficitom i tim da se planovi i parametri, koji su definisani, ne ostvaruju.

– Iz godine u godinu očekujemo neke posebne situacije iz naplate zaostalih poreskih dugova, bolju turističku sezonu, naplatu PDV-a, koja je na kraju, uvijek manja nego što se očekuje. Glavni problemi sa budžetskim deficitom su obaveze koje država ima prema penzionerima, kao i isplata zarada zaposlenima. Očito da država u tom dijelu nema balans niti pravi odgovor na tu situaciju. Državna administracija mora da se smanji, dok broj penzionera i isplate penzija ne mogu da budu konstantno iz budžeta, već ta sredstva moraju da se obezbijede od naplate doprinosa, rekao je on.

Lekić je istakao da, s obzirom da je ova godina izborna, imamo i novi Zakon o zaradama u javnom sektoru, kojim su drastično povećane plate funkcionerima.

– Neke lokalne samouprave nijesu mogle da isprate taj zakon i sad kreću neki novi amandmani na taj zakon, kako bi se kompletna ta priča stavila u zakonske okvire. Očigledno ova Vlada mora da napravi otklon od starog načina finansiranja penzionera i državne administracije, jer budžetski deficit stalno raste, a kako su raspisani parlamentarni izbori, rebalans budžeta, praktično nećemo imati prije izglasavanja nove vlade. To znači da nova vlada, bez obzira ko će biti u njoj, kao prvi i osnovni zadatak ima da napravi rebalans budžeta za ovu godinu. Očigledno da, kad je budžet u pitanju, ova Vlada nije položila ispit, zbog čega je odavno potrebno da se pokrene pitanje odgovornosti za situacije koje su nastale, naveo je Lekić.

 

Izvor: Dan

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top