Da li je EU na putu da ukine gotovinu? | Ekonomist

Da li je EU na putu da ukine gotovinu?

Nakon što je Njemačka u februaru ove godine objavila da se gornja granica gotovinskih transakcija smanjuje na 5.000 eura, postalo je svima jasno da je na delu postepen prelazak na elektronska plaćanja, što će za krajnji cilj imati potpuno ukidanje gotovog i uvođenje elektronskog novca, kao i da su nacionalne ekonomije i monetarna unija svjesne svih negativnih posljedica i opasnosti koje će takva odluka proizvesti.

Iako će program ukidanja gotovine biti međunarodni, on neće djelovati globalno u svakom monetarnom sistemu istovremeno, već samo u pojedinim državama, što će neminovno dovesti do prelivanja jedne količine kapitala koji se nalazi u gotovom novcu u valute država koje ga nisu ili ne namjeravaju u skorije vrijeme ukinuti, što će dovesti do kursnih razlika i novih valutnih nestabilnosti odnosno jačanja pojedinih valuta.

S obzirom na to da je istovremeno i koordinisano djelovanje nacionalnih ekonomija i monetarnih unija nemoguće u praksi, ostaće dovoljno vremena da oni koji žele da zadrže gotov novac kao platno sredstvo prebace sredstva namijenjena tekućim plaćanjima i ušteđevinu, u neku od stabilnih svjetskih valuta. Jedan od načina da se dio ušteđevine osigura je prenošenje u valute one sisteme koji su kroz istoriju dokazani kao stabilni, imaju male poreske namete i minimalna opterećenja na višak kapitala.

Kada pročitamo prethodnu rečenicu, sigurno će većina nas pomisliti na švajcarski franak, odnosno na Švajcarsku. To bi i bilo ispravno i nesporno da smo u vremenu od prije jedne decenije, ali je švacarska centralna banka u prethodnih nekoliko godina vodila takvu monetarnu politiku u cilju obaranja vrijednosti sopstvene valute radi očuvanja konkurentnosti švajcarske ekonomije, da je u velikoj mjeri izgubila kredibilitet i povjerenje investitora. Skoro je sigurno da će u budućnosti švajcarski franak u stopu pratiti euro, koliko god bude bilo moguće, a švajcarska centralna će nastojati da prilagođava sopstvene odluke odlukama Evropske centralne banke. Stoga je veliko pitanje da li će čuvene novčanice od 1.000 švajcarskih franaka koje veliki broj investitora čuva u svojim sefovima kao najdragocjeniju investiciju za krizna vremena i tradicionalni safe heaven, važiti zauvjek.

EU na putu da ukine gotovinu

EU je najdalje otišla u uvođenju elektronskog novca i donijela niz propisa koji će veoma brzo dovesti do potpunog ukidanja gotovine, pa planiranje držanja gotovine u eurima na dugi rok neće biti moguće.

Sa druge strane, uprkos krizi koja zahvata SAD, i prezaduženosti američke ekonomije koja više nije nikakva novost niti tajna, a iz koje krize se ne vidi izlaz, USD je valuta sa najdužnom istorijom, čak od 1792. godine, koja do sada nije preživjela nijednu demonetarizaciju, široko je zatupljena i biće veoma teško uvesti je u okvire elektronskog novca, koliko god to vlada SAD bude priželjkivala i pokušavala.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top