Crnogorski pomorci moći će da rade na holandskim brodovima | Ekonomist

Crnogorski pomorci moći će da rade na holandskim brodovima

Crnogorski pomorci moći bez ikakvih problema da zasnuju radni odnos na brodovima koji plove pod zastavom Holandije, navodi se u predlogu Memoranduma o razumijevanju između između Vlade Crne Gore i Ministarstva infrastrukture i upravljanja vodama Holandije, koji je juče usvojila Vlada.

Kako je stručnost u obavljanju pomorskih poslova pomoraca najkritičniji faktor u bezbjednosnom i efikasnom upravljanju brodovima i ima direktan uticaj na sigurnost života na moru i zaštitumorske sredine iz tog razloga je Međunarodna pomorska organizacija  usvojila Konvencije o standardima obuke, izdavanje uvjerenja i obavljanje brodarske straže pomoraca (STCW Konvencija), od 7. jula 1978. godine, a  koju je Crna Gora prihvatila sukcesijom u oktobru 2007 godine.

– STCW Konvencija propisuje sveobuhvatan set pravila s ciljem održavanja najviših standarda obrazovanja, obuke i sertifikacije pomoraca u jednoj zemlji potpisnici konvencije. Takođe, konvencija daje mogućnost međusobnog priznavanja izdatih ovlašćenja i posebnih ovlašćenja između dvije države ukoliko iste imaju potpisane Memorandume o razumijevanju, a u vezi priznavanja sertifikata – piše u Vladinom dokumentu.

Slične Memorandume Crna Gora ima potpisane sa Svetim Vinsentom i Grenadinima, Portugalom, Antigvom Barbudom, Norveškom, Komonveltom Bahama, Japanom, Hong Kongom i Italijom.

Iako je Crna Gora na bijeloj listi Evropske unije kada je u pitanju obuka pomoraca i priznavanje serifikata koje izdaje Crna Gora, pomorske administracije pojedinih zemalja, preko agencija za  ukrcaj pomoraca zahtijevaju neizostavno posjedovanje ovakvih bilatetalnih memoranduma kako bi naši pomorci mogli da nađu zaposlenje.

– Uzimajući u obzir činjenicu da naši pomorci zbog nepotpisanih bilateralnih memoranduma gube pravo angažmana na brodovima koji viju stranu zastavu, smatramo izuzetno značajnim prihvatanje ovog Memoranduma koji će omogućiti da naši pomorci sačuvaju poslove na stranim kompanijama i napreduju na njima u skladu sa pravilima STCW Konvencije – zaključuje se u ovom dokumentu.

Vlada je ovlastila ministra pomorstva i saobraćaja Osmana Nurkovića da potpiše Memorandum o razumijevanju sa predstavnicima nadležnog ministarstva Holandije.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top