Crnogorska plovidba do sada otplatila 18,7 miliona USD kredita za dva broda | Ekonomist

Crnogorska plovidba do sada otplatila 18,7 miliona USD kredita za dva broda

Crnogorska plovidba je do sada otplatila 18,7 miliona USD kredita za dva broda, od čega je iz državne kase plaćeno 15,1 milion, a 3,6 miliona iz sredstava kompanije, saopštila je vršiteljka dužnosti direktora tog kotorskog preduzeća, Marija Vukmirović.

Ona smatra da je za to posljedica trenutne visine vozarina na međunarodnom tržištu. S druge strane, Barska plovidba je sama do sada isplaćivala obaveze po kreditu Eksim banke za svoja dva broda.

“Crnogorska plovidba ima problem sa vraćanjem kredita, jer je od početka otplate kredita do danas visina vozarina znatno ispod onog nivoa koji bi nam omogućio otplatu kredita. S obzirom na to da su vozarine počele blago da rastu i taj se trend očekuje u narednim mjesecima i godinama, stvoriće se uslovi da kompanija otplati barem dio kredita”, kazala je Vukmirović Pobjedi.

Vlada je prošle godine platila dvije rate kredita namijenjenog za brodove “Kotor” i “21. maj” od 5,93 miliona USD, prvu od 2,98 miliona USD 21. januara, a drugu od 2,94 miliona 21. jula.

“Očekujemo da Vlada ove godine isplati, ako ne čitav iznos, onda sigurno najveći dio anuiteta. Naredna rata dospijeva 21. januara, a u ovoj godini treba uplatiti 5,78 miliona USD. Preostali dug po osnovu ovog kredita iznosi 39,9 miliona USD”, navela je Vukmirović i podsjetila da je grejs period istekao 21. jula 2015. godine.

Prema njenim riječima, za vrijeme grejs perioda, od 21. januara 2013. godine do 21. januara 2015. Crnogorska plovidba je iz svojih sredstava uplatila svih pet rata kamata od ukupno 3,6 miliona USD.

Ona je navela da je kompanija uplatila i učešće od 8,3 miliona USD, kao i menadžersku naknadu banci od 474 hiljade USD.

Ugovor o kreditu za brodove sa kineskom Eksim bankom, vrijedan 47,39 miliona USD, zaključen je početkom 2010. godine. Ugovorena cijena oba broda je 55,7 miliona, stalna kamata tri odsto, vrijeme otplate je 15 godina. Grejs period je trajao pet godina, nakon čega se preostali dio kredita otplaćuje u 20 polugodišnjih rata.

Oba broda se iznajmljuju jednogodišnjim ugovorima, što omogućava redovni priliv sredstava i funkcionisanje društva bez zastoja.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top