Crnogorska delegacija u posjeti MMF-u i Svjetskoj banci | Ekonomist

Crnogorska delegacija u posjeti MMF-u i Svjetskoj banci

Drugog dana radnog boravka u Vašingtonu, delegacija Crne Gore koju čine guverner CBCG, Radoje Žugić, ministar finansija, Darko Radunović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Nina Vujošević i viceguverner CBCG za finansijsku stabilnost i platni sistem, Nikola Fabris, sastala se sa direktorom MMF-a za Evropu, Polom Tomsenom, izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence pri MMF-u, Entonijem Delanojem, šefom misije MMF-a za Crnu Goru, Martinom Petrijem i drugim visokim zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke.

Zajednička ocjena crnogorske delegacije i predstavnika MMF-a i Svjetske banke sa održanih sastanaka jeste da pozitivan trend svih ekonomskih, finansijskih i fiskalnih parametara nesporno znači jačanje ekonomskog sistema, ali da se, uz dalji rad na unaprijeđenju sistema, moraju pažljivo razmatrati svi potencijalni rizici.

Iako su rizici značajnog nižeg nivoa, treba nastaviti sa aktivnostima koje su u dosadašnjem periodu dale dobre rezultate, upravo u smislu tretiranja ključnih ranjivosti realne ekonomije, ali i fiskalne održivosti i finansijske stabilnosti.

Prethodna godina je bila uspješna, a pozitivni trendovi su nastavljeni i u ovoj godini. Konstatovano je da je značajno unaprijeđena fiskalna stabilnost, pored ostalog i kroz suficit tekućih transakcija budžeta, koji će dodatno biti unaprijeđen relativno visokim stopama rasta ekonomije u ovoj i narednim godinama.

U finansijskom sektoru značajno rastu aktiva, kapital, depoziti, dok pad bilježe nivoi loših kredita i kamatne stope. Ovi pozitivni trendovi su nastavljeni i u tekućoj godini. Pozdravljena je aktivnost CBCG na punoj implementaciji standarda, snaženju regulatornog okvira, ne samo zbog harmonizacije sa dobrom praksom EU, već i radi institucionalnog snaženja Centralne banke Crne Gore.

Samo u punom sadejstvu i sinergiji ovih pozitivnih učinaka, Crna Gora će ostvariti fiskalnu održivost, finansijsku i makroekonomsku stabilnost, zaključeno je na sastancima.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top