Crna Gora treba da otplati 709 miliona eura | Ekonomist

Crna Gora treba da otplati 709 miliona eura

Crna Gora će, u skladu sa predlogom zakona o budžetu, u naredne dvije godine otplatiti 709 miliona eura, po osnovu dugovanja prema domaćim i međunarodnim povjeriocima, kazali su Dnevnim novinama u Ministarstvu finansija.

Predlogom zakona o budžetu za 2018. godinu, u narednoj godini je predviđeno izmirenje obaveza u ukupnom iznosu od 179,7 miliona eura, dok je u 2019. godini taj iznos 529,3 miliona eura, pišu Dnevne novine.

Država u narednoj godini, kako su kazali u Ministarstvu, ima najveće obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD), za kredit od 15,73 miliona eura.

“Slijede otplata duga prema Credit Suisse-u, u iznosu od 12,4 miliona eura, kao i obaveze prema Evropskom udruženju željeznica (EUROFIMA), koje iznose 8,7 miliona eura, naveli su u Ministarstvu.

Na naplatu će u narednoj godini doći i dugovanja prema Njemačkoj razvojnoj banci (KfW), u iznosu od 8,4 miliona eura, kao i otplata glavnice prema Evropskoj investicionoj banci (EIB), 7,6 miliona eura.

Iz Ministarstva su kazali da se najveći iznos duga u 2019. godini odnosi na otplatu euroobveznica koje dospijevaju te godine, u vrijednosti od 280 miliona eura.

“Preostali iznos se odnosi na otplatu obaveza po osnovu dugoročnih zajmova”, objasnili su oni.

Od ukupnog iznosa, odnosno 179,7 miliona eura, koliko je predviđeno za 2018, na otplatu duga rezidentima odnosi se 50,7 miliona eura, nerezidentima 100,6 miliona eura, dok se na obaveze iz prethodnog perioda odnosi 28,4 miliona eura.

“Od 529,3 miliona eura, koliko je predviđeno izmirenje duga u 2019, na otplatu duga rezidentima se odnosi 77,6 miliona, nerezidentima 436,7 miliona, a na obaveze iz prethodnog perioda 15 miliona eura”, kazali su u Ministarstvu.

Sredstva za otplatu duga Vlada će obezbijediti dijelom iz redovnih prihoda, dok je predlogom zakona o budžetu, predviđena mogućnost zaduživanja za potrebe servisiranja duga, kapitalnog budžeta za 2018. godinu, u iznosu do 296 miliona eura.

“Biće obezbijeđen kroz emisiju obveznica na inostranom tržištu, izdavanjem domaćih obaveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama”, naveli su oni. Istovremeno, postoji i mogućnost aranžmana sa Svjetskom bankom, kroz obezbjeđivanje garancije, kojom bi bilo omogućeno da se Crna Gora zaduži po povoljnijim uslovima.

“Dio toga aranžmana bi bio pokriven garancijom”, zaključuju u Ministarstvu.


 

Izvor: Dnevne novine/Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top