Crna Gora iskoristila najviše novca iz kineskog programa za centralnu i istočnu Evropu | Ekonomist

Crna Gora iskoristila najviše novca iz kineskog programa za centralnu i istočnu Evropu

„Postoji i niz drugih projekata koji mogu biti kandidovani, pod uslovom da se kvalitetno riješe izazovi koji ograničavaju tu saradnju“, kazao je Jovetić

Zaključivanje komercijalnog i finansijskog ugovora sa kineskim partnerima o izgradnji prioritetne dionice autoputa Bar – Boljari od ogromnog je značaja za dalji ubrzani ekonomski razvoj Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku nacionalnih koordinatora u Beogradu.

Na sastanku nacionalnih koordinatora u okviru regionalne saradnje zemalja centralne i istočne Evrope i Kine, crnogorski nacionalni koordinator Goran Jovetić saopštio je da je Crna Gora, iako najmanja u okviru mehanizma saradnje, uspjela da iskoristi najveći dio opredijeljenih kreditnih sredstava.

„Postoji i niz drugih projekata koji mogu biti kandidovani, pod uslovom da se kvalitetno riješe izazovi koji ograničavaju tu saradnju“, kazao je Jovetić.

Iz Vladinog Biroa za odnose s javnošću saopšteno je da je Jovetić poseban akcenat stavio na potrebu iznalaženja novih modela finansiranja zajedničkih projekata, jer postojeći, koji podrazumijeva obezbjeđivanje garancija za odobrene kredite, nije održiv u mnogim članicama inicijative, s obzirom na dostignute nivoe javnog duga i ograničenja koja nameću pravila EU.

On je podsjetio da se Crna Gora, i pored odlične saradnje, suočava sa izazovima koji se odnose na nedovoljno iskorišćene kapacitete, mali broj investicija iz Kine i nizak nivo izvoza, i dodao da su ključni sektori saradnje turizam, energetika, infrastruktura i poljoprivreda.

Glavna tema sastanka bila je priprema predstojećeg samita premijera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji će 16. decembra biti održan u Beogradu, kao i novih smjernica za saradnju.

Posebna pažnja u tom kontekstu je, kako se navodi u saopštenju, bila posvećena prednostima, ostvarenim efektima i izazovima sa kojima se suočavaju zemlje članice regionalne inicijative u toj saradnji. Kao jedan od prioritetnih projekata navedena je rekonstrukcija pruge Beograd–Budimpešta, kao i dio pruge kroz Crnu Goru i veće korišćenje potencijala Luke Bar.

„Na sastanku su saopšteni značajni predlozi i sugestije koji će omogućiti kvalitetniji razvoj saradnje, što će predstavljati sastavni dio smjernica za definisanje budućih aktivnosti u okviru ovog mehanizma saradnje“, kazali su iz Vladinog Biroa za odnose s javnošću.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top