Članstvo u STO važno za pristupanje EU | Ekonomist

Članstvo u STO važno za pristupanje EU

Pred Crnom Gorom su zahtjevni zadaci koji proističu iz članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), koji se odnose na pripremu i realizaciju prvog periodičnog pregleda trgovinskih politika, saopštila je državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova, Marina Vujačić.

Vujačić i generalna direktorica za pristupanje EU Jelena Burzan, razgovarale su danas sa direktoricom za regrutovanje i izbor kadra u STO-u, Hju Seung Li.

Vujačić je navela da su pred Crnom Gorom zahtjevni zadaci koji prostiču iz članstva u STO, a koji se odnose na pripremu i realizaciju Prvog periodičnog pregleda trgovinskih politika Crne Gore od članstva u ovoj međunarodnoj organizaciji.

Ona je podsjetila da Crna Gora u pregovaračkom procesu zastupa interese svoje poslovne zajednice i trgovinskih politika Vlade usklađene sa pravilima i principima STO i u granicama mogućeg s pregovačkom pozicijom EU.

Burzan je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, navela da članstvo u STO doprinosi i procesu pristupanja EU, između ostalog i kroz učešće na obukama i radionicama koje finansira Organizacija.

U tom kontekstu, Burzan je posebno ukazala na značaj edukacije u oblastima obuhvaćenim pregovaračkim poglavljima koja se odnose na carine, poljoprivredu i ruralni razvoj, ribarstvo i pravo intelektualne svojine.

Li je predstavila karakter i kulturu STO-a ukazujući na konkretne mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđivanja prakse u Organizaciji, uključujući i mogućnosti i uslove napredovanja.

Ona je navela da STO regrutuje isključivo magistre i doktore nauka i da je posebno izražena potreba za stručnjacima iz oblasti ekonometrije i ekonomskih analiza kao i iz oblasti medijacije u trgovinskim sporovima.

Ona je kazala da je Crna Gora veoma aktivna u obukama STO i da je to jedan od razloga koji ih je naveo da animiraju viskoko kvalitetni ljudski kapital iz Crne Gore da aplicira za prakse i poslove u ovoj Organizaciji.

Vujačić i Burzan su kazale da je Ministarstvo spremno da radi na kampanji i promociji programa regrutovanja STO.

Sagovornice su se saglasile da Crna Gora ima snažan interes da nastavi dosadašnju uspješnu saradnju sa Institutom STO za obuku i tehničku kooperaciju kroz učešće kandidata na seminarima i radionicama koje finansira STO, organizacijom ekspertske i tehničke pomoći u zemlji u okviru nacionalnih i regionalnih radionica.


Izvor: Rtcg

Komentariši

Top