CG: Brodogradilište na 45 godina | Ekonomist

CG: Brodogradilište na 45 godina

Podgorica — Vlada Crne Gore je usvojila aneks Ugovora o koncesiji za brodogradilišnu luku Bijela.

Aneks je usklađen sa svim željama novog vlasnika holandskog „Damena“, odnosno kompanije Adriatic Marinas-Porto Montenegro čiji su Holanđani partner u ovom poslu.

Koncesionaru je omogućen traženi minimalni rok trajanja koncesije od 45 godina.

Važeći Zakon o lukama dozvoljava maksimalno trajanje koncesije od 30 godina. Aktuelni koncesioni ugovor zaključen između Lučke uprave Crne Gore i preduzeća Jadransko brodogradilište Bijela stupio je na snagu 1. januara 2011. i ističe 2041.

“Nakon datuma inicijalnog zaključenja ugovora o koncesiji, nastale su nove okolnosti usljed promjena na tržištu i koncesionar je bio u nemogućnosti da pronađe strateškog partnera koji bi investirao u razvoj predviđene nove djelatnosti – izgradnje i održavanja jahti. Zbog toga je ukupna zaduženost koncesionara Jadranskog brodogradilišta došla do tačke da je postao insolventan. Stoga je uslov za produženje koncesije ispunjen u skladu sa članom 15 Zakona o lukama, tako da se koncesija produžava za dodatnih 15 godina“, piše u aneksu kojim “Damenu” omogućava da Bijelu drži do 2055. godine.

 

Izvor: Vijesti
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top