CEZAP: Novi Aneks mogu potpisati svi klijenti koji imaju dug sa Hypo bankom | Ekonomist

CEZAP: Novi Aneks mogu potpisati svi klijenti koji imaju dug sa Hypo bankom

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) saopštio je da klijenti mogu potpisati novi Aneks ugovora na osnovu Zakona o konverziji, koji dobiju od Hypo Alpe Adria banke, to jest oni klijenti koji imaju utvrđen dug i sa kojim se na osnovu vještačenja vještaka finansijske struke a sa kojim je saglasna i Hypo banka.

Iz CEZAP-a su podsjetili da Novi Anerks ugovora ne sadrži nezakoniti član koji je bio u ranijem Aneksu, a koji je glasio da “ako nakon stupanja na snagu ovog Aneksa, Ustavni sud Crne Gore donese odluku u skladu sa inicijativom od 27. avgusta, odnosno ocijeni da Zakon u cjelini ili djelimično nije u skladu sa Ustavom, korisnik kredita je dužan da vrati Banci sve beneficije stečene po osnovu ovog Aneksa ili uopšte na osnovu Zakona“.

Kako su objasnili, njihov advokatski tim, vještaci i bankarski Ombudsman su nakon pregleda Novog ugovora imali primjedbu oko visine zatezne kamate tokom otplate kredita nakon konverzije, ali smatraju da klijenti mogu potpisati novi Aneks.

“Klijenti koji su već ranije potpisali Anekse dobiće nove, u skladu sa Zakonom o konverziji i na taj način ce doći u istu poziciju kao svi ostali. Ovim Zakonom su obuhvaćeni svi krediti i ponovo apelujemo na odgovorne u Hypo i Centralnoj banci Crne Gore kao kontroloru primjene Zakona da se što prije primjeni Zakon o konverziji u  cjelosti na sve kredite, kako bi se izašlo iz ove loše stuacije, kako za klijente, tako i za Hypo-Alpe adria banku. Ponavljamo da klijenti žele Hypo-banci vratiti svaki cent i ne vidimo u čijem je interesu da se Zakon ovoliko vremena opstruira i ne sprovodi, jer nesprovođenje Zakona o konverziji šteti i klijentima i Hypo Alpe adria banci”, poručili su iz CEZAP-a.

Izvor: CdM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top