Centralna banka planira da zaradi 736 hiljada evra | Ekonomist

Centralna banka planira da zaradi 736 hiljada evra

Centralna banka Crne Gore

Centralna banka planirala je da naredne godine ostvari dobit od 736,94 hiljade evra. Prema finansijskom planu vrhovne monetarne institucije u koji Vijesti imaju uvid, planirani su prihodi od 12,47 miliona evra i rashodi od 11,73 miliona.

Na dobit u narednoj godini, kako je objašnjeno, u najvećoj mjeri mogu uticati kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i njihovo efektuiranje na prihode, odnosno rashode od finansijske aktive (negativna kamatna stopa na depozite i negativni prinosi na hartije od vrijednosti).

“Finansijski plan je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana za devet mjeseci ove godine, očekivanja prosječnih stanja plasmana i depozita, očekivanog obima poslova platnog prometa, projekcije finansijskih rashoda, troškova zaposlenih…”, navodi se u finansijskom planu, koji će se danas naći pred poslanicima skupštinskog Odbora za ekonomiju.

Na prihodnoj strani od ukupno 12,47 miliona očekuje se da imaju prihodi od kamata 2,8 miliona, a od poslovanja 9,55 miliona od čega su od nakanada 8,9 miliona.

CBCG je planirala prihode od kamata, između ostalog, na osnovu pretpostavke da će nivo međunarodnih rezervi, odnosno obim novca raspoloživog za investiranje, biti prosječno oko 620 miliona eura.

Procjena prihoda od kamata za 2017. godinu polazi od vrlo nepovoljnih uslova i stanja koja su bila karakteristična za cijelu ovu godinu. Uz to, trenutna situacija i podaci upućuju da nije realno očekivati skorija pomjeranja u pozitivnom smjeru na evropskom tržištu kapitala“, piše u Finansijskom planu.

CBCG navodi da ne može ostvariti pozitivne prinose na hartije od vrijednosti, da su im prihodi na sve ostale državne hartije čije je dospijeće do sedam godina negativni, te da su najlošiji prinosi kod njemačkih državnih obveznica.

Rashodi CBCG koji su projektovani na 11,73 miliona eura veći su za dva odsto u odnosu na ovogodišnji plan.

Najveći dio se odnosi na troškove zaposlenih koji čine 7,8 miliona eura i oni su veći za šest odsto u odnosu na ovogodišnji plan, a manji su za dva odsto od projektovanog izvršenja do kraja ove godine.

Troškovi zaposlenih čine 66 odsto ukupno planiranih rashoda CBCG, u kojoj je na kraju septembra bilo 367 zaposlenih.

Izvor: Vijesti

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top