CBCG uvela privremenu upravu u Atlas i IBM banci | Ekonomist

CBCG uvela privremenu upravu u Atlas i IBM banci

Centralna banka Crne Gore

Centralna banka Crne Gore je danas donijela rješenje o uvođenju privremene uprave u Atlas i IBM banci.

– Rješenja o uvođenju privremene uprave donijeta su na osnovu rezultata kontrola koje su prethodno sprovedene u Atlas i IBM banci, a koji su pokazali da kapital kojim ove banke raspolažu ne odgovara nivou rizika njihovog poslovanja. Uzimajući u obzir utvrđene činjenice, Centralna banka Crne Gore je, u cilju zaštite interesa deponenata i sprečavanja daljeg pogoršavanja finansijske situacije u Atlas i IBM banci, a postupajući u skladu sa Zakonom o bankama, donijela rješenja o uvođenju privremene uprave u pomenutim bankama – saopšteno je iz CBCG.

Kako dodaju, za privremene upravnike u pomenutim bankama imenovani su zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore sa višegodišnjim iskustvom u kontroli banaka.

– Napominjemo da je privremena uprava jedna od korektivnih mjera koju Centralna banka preduzima na osnovu Zakona o bankama, u cilju stvaranja uslova za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i poboljšanje finansijske situacije u ovim bankama. Očekujemo da će predstojeće mjere privremene uprave doprinijeti saniranju stanja u Atlas i IBM banci – navode iz vrhovne monetarne institucije.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top