CBCG uvela moratorijum u Atlas i IBM banci | Ekonomist

CBCG uvela moratorijum u Atlas i IBM banci

Na predlog privremenih upravnika u Atlas i IBM banci, Centralna banka Crne Gore, danas je izdala nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza (moratorijum) ovih banaka, na period od 45 dana.

– U skladu sa Zakonom o bankama, od privremene obustave plaćanja obaveza su izuzete obaveze plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja (plate, penzije, socijalna davanja …) povjerilaca banaka, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banaka. Iako je Zakonom o bankama propisana mogućnost da moratorijum traje do 90 dana, odlučeno je da se ova mjera uvede na rok od 45 dana, kako bi se maksimalno skratilo vrijeme u kome će prava deponenata i drugih povjerilaca biti ograničena – pojašnjeno je iz Centralne banke.

Kako navode u ovom roku, privremeni upravnici su u obavezi da preduzmu obimne aktivnosti koje su neophodne za nastavak poslovanja banaka i zaštitu njihove imovine, kao i da naprave izvještaje o finansijskom stanju i uslovima poslovanja banaka i predloge za rješavanje stanja u bankama.

– Imajući u vidu da je ovo mjera ograničenog roka trajanja, usmjerena na očuvanje imovine banaka, odnosno zaštitu deponenata, nadamo se da će deponenti i drugi povjerioci Atlas i IBM banke imati razumijevanje za preduzete aktivnosti – zaključuju u CBCG-u.

CBCG je prošle sedmice uvela privremene uprave u Atlas i IBM banci.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top