CBCG: Prosječna likvidna sredstva niža 3,8 odsto | Ekonomist

CBCG: Prosječna likvidna sredstva niža 3,8 odsto

Prosječna likvidna sredstva banaka u januaru su iznosila 894,6 miliona eura, što je 3,8 odsto niže nego u decembru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u odnosu na januar prošle godine porasla 9,2 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka je na kraju januara iznosila 3,78 milijardi eura i bila je 0,6 odsto manja nego na kraju decembra. Bilansna suma je u odnosu na januar prošle godine porasla 9,2 odsto.

U strukturi aktive banaka, u januaru su dominantno učešće od 64,1 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 20,5 odsto, dok se 15,3 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 75,7 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,1 odsto, pozajmice sa 8,1 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,1 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju januara iznosio je 493,1 miliona eura i bilježi rast od 1,2 odsto na mjesečnom, odnosno 5,4 odsto na godišnjem nivou.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top