CBCG: Prosječna likvidna sredstva 980,6 miliona eura | Ekonomist

CBCG: Prosječna likvidna sredstva 980,6 miliona eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u oktobru prošle godine iznosila su 980,6 miliona eura, što je 2,2 odsto niže nego u septembru, najnoviji su podaci Centralne banke Crne Gore. Prosječna lividna sredstva su, prema podacima CBCG u odnosu na oktobar 2015. godine porasla 0,8 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma. Bilansna suma banaka je, prema podacima CBGC, na kraju oktobra prošle godine iznosila 3,73 milijarde eura i bila je 0,2 odsto niža nego na kraju septembra, dok je u odnosu na oktobar 2015. godine porasla šest odsto.

U strukturi aktive banaka, u oktobru prošle godine dominantno učešće od 67 odsto ostvarili su ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,5 odsto, dok se 13,5 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 76,1 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,4 odsto, pozajmice 7,3 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,2 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka je na kraju oktobra prošle godine iznosio 501,6 miliona eura i neznatno je pao na mjesečnom nivou, dok je na godišnjem nivou porastao 7,1 odsto.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top