CBCG poziva na oprez prilikom trgovine virtuelnim valutama

Virtuelne valute karakteriše visoka volatilnost i nepredvidivost, pri čemu treba biti veoma oprezan sa investiranjem u njih, ocijenili su članovi Savjeta za finansijsku stabilnost.

Oni su na danas održanoj sjednici naveli da transakcije tim „valutama“ nijesu obuhvaćene regulatornim okvirom, niti kontrolom, te sve rizike preuzimaju individualni investitori.

Savjet je ocijenio da je neophodno da se i u ovoj godini nastavi vođenje ekonomske politike usmjerene na konsolidaciju državne potrošnje, rast i oporavak privrednog sektora, nastavak investicione potrošnje u cilju dugoročnog prosperiteta i razvoja ekonomije.

„Neophodno je da unaprijeđenje poslovnog ambijenta bude definisano kao prioritetni cilj svih nadležnih organa u zemlji. U tom pravcu, potrebno je sprovesti strukturne reforme, u domenu kreiranja politike dohotka, sektorima zdravstva i penzijskog osiguranja, kao i daljeg snaženja stabilnosti kroz harmonizaciju sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU)“, navodi se u saopštenju Centralne banke (CBCG).

Kroz informaciju o stanju finansijske stabilnosti za prvi kvartal, razmatrani su uticaji iz međunarodnog i domaćeg makroekonomskog okruženja, kao i iz finansijskog sektora, uključujuči rizike i potencijalne ranjivosti koji mogu imati posljedice po sistemsku stabilnost.

„U prvom kvartalu nastavljen je pozitivni uticaj iz međunarodnog okruženja, naročito iz evropskog. U zemljama eurozone ostvaren je ekonomski rast od 2,5 odsto, dok Evropska centralna banka (ECB) nije mijenjala referentne kamatne stope“, rekli su iz Savjeta.

Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, tokom prvog kvartala, zabilježeni su pozitivni trendovi u oblasti industrijske proizvodnje, odnosno rast od 39 odsto, trgovine na malo sa rastom od 4,9 odsto, kao i u sektorima građevinarstva i turizma.

„Naime, broj dolazaka turista u prva tri mjeseca veći je 28,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je vrijednost realizovanih građevinskih radova porasla 46,8 odsto“, navodi se u saopštenju.

Takođe su zabilježeni pozitivni trendovi i kod određenih fiskalnih indikatora, pa su izvorni prihodi budžeta za prva tri mjeseca deset odsto viši u odnosu na isti prošlogodišnji period.

„Kada se govori o stanju u finansijskom sektoru, indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja na bankarskom, tržištu osiguranja i kapitala su pozitivni i bilježe pozitivne tendencije“, rekli su iz Savjeta.

Na sjednici je ocijenjeno da su trendovi u prvom kvartalu pozitivni i da imaju uticaja na očekivano povećanje oporavka privrede, a samim tim i na stanje stabilnosti sistema.

Izvještaj o radu za prošlu godinu, koji je danas razmatran, obuhvata pregled aktivnosti Savjeta u prethodnoj godini, kao i aktuelne teme iz oblasti politika koje se odnose na finansijsku stabilnost.

Takođe, u Izvještaju su izdvojeni indikatori rizika finansijske stabilnosti na osnovu kojih je urađena ekspertska procjena njihovog nivoa. Na bazi tih procjena, sistemski rizik finansijske stabilnosti je ocjenjen umjereno stabilnim, uz prisustvo određenih rizika realnog sektora koji i dalje utiču na povećanje pritisaka u fiskalnoj sferi, kao i rizika nedovoljnog dohotka privrede i stanovništva koji usporavaju dinamiku oporavka.

„Bankarski sektor karakterisala je, tokom prošle godine, visoka likvidnost i opadajući kreditni rizik. Tržište osiguranja je stabilno, dok tržište kapitala još bilježi umjeren oporavak”, kazali su članovi Savjeta.

Fiskalni rizici su i dalje izraženi, ali se, zahvaljujući implementaciji mjera fiskalne konsolidacije, umanjio njihov intenzitet i smjer uticaja na finansijsku stabilnost, od rastućeg ka umjerenom.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top