CBCG: Pale kamate u decembru | Ekonomist

CBCG: Pale kamate u decembru

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, pala je u decembru prošle godine 0,09 procentnih poena i iznosila je 6,81 odsto, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore.

– Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa u decembru je oslabila 0,08 procentnih bodova na 6,16 odsto – navodi se u Biltenu CBCG.

Kamatne stope na novoodobrene kredite u decembru su pale, i to efektivna 0,27 procentni poen na 6,23 odsto, a nominalna 0,54 procentnih bodova na 5,27 odsto. Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) u decembru su pale 0,04 procentna poena, pa je efektivna iznosila 24,24 odsto, a nominalna 20,42 odsto. Kamatne stope MFI na novoodobrene kredite u decembru su pale, efektivna 0,52 procentna poena na 24,35 odsto, a nominalna 0,57 procentnih bodova na 20,18 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u decembru je bila 0,03 procentna poena niža nego u novembru i iznosila je 0,69 odsto. Efektivna kamatna stopa na depozite građana u decembru je pala 0,05 procentna poena na 0,9 odsto, dok je na depozite preduzeća oslabila 0,01 procentni bod na 0,47 odsto. Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u decembru je iznosila 6,12 procentnih poena i bila je niža nego u novembru.

 

Komentariši

Top