CBCG: Obavezna rezerva 265,7 miliona | Ekonomist

CBCG: Obavezna rezerva 265,7 miliona

Centralna banka Crne Gore

Obavezna rezerva banaka na kraju decembra je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 265,7 miliona evra.

Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na računima CBCG u inostranstvu izdvojeno je 49,9 odsto, u zemlji 35,1 odsto, a u obliku državnih zapisa 15 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, na koji se obračunava obavezna rezerva, na kraju decembra bilo je 2,84 milijarde evra, što je 9,2 miliona više od prosječnog stanja depozita krajem novembra. Od ukupnih depozita na one po viđenju odnosi se 55,8 odsto, a na oročene 44,2 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 9,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 8,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine, primjenjuje se stopa od 9,5 odsto.

Banke dostavljaju CBCG izvještaje na propisanim obrascima, a obaveznu rezervu izdvajaju srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji i na račune CBCG u inostranstvu.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća banci mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (eurao OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ta stopa ne može biti manja od nule.

Banke do kraja godine mogu do 25 odsto obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora. CBCG plaća bankama naknadu na iznos sredstava koji predstavlja razliku između 50 odsto obavezne rezerve i iznosa izdvojenih u obliku državnih zapisa, najviše na 25 odsto obavezne rezerve.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćene obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i manje izdvojene obavezne rezerve po osnovu nepravilnog obračuna ili u propisanom roku neizdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom CBCG.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top