CBCG najavljuje mjere za ublažavanje rizika od gotovinskih kredita | Ekonomist

CBCG najavljuje mjere za ublažavanje rizika od gotovinskih kredita

Centralna banka Crne Gore

Centralna banka će uskoro izaći sa mjerama za svođenje na minimum mogućih negativnih efekata gotovinskih kredita, rečeno je Pobjedi iz ovog regulatora. CBCG je prethodno napravila analizu stanja koja će poslužiti kao osnova za definisanje rješenja.

– Analizom je utvrđeno da je rast gotovinskih nenamjenskih kredita u protekle dvije i po godine dao značajan doprinos rastu zaduživanja građana – objasnili su iz CBCG, ali nijesu naveli broj ovih kredita.

Podsjetimo da su ukupni krediti, zaključno sa krajem aprila ove godine, 2,95 milijardi, što je 2,7 odsto manje na mjesečnom nivou, a 4,3 odsto više na godišnjem. Najviše kredita je kod nefinansijskog sektora i stanovništva 78,9 odsto.

Gotovo sve banke odobravaju gotovinske kredite. Neke i blic, brze i super brze. Bez žiranata ili hipoteke, a negdje samo na osnovu lične karte odobravaju se krediti do recimo tri hiljade eura uz efektivnu kamatnu stopu od blizu 19 odsto i naknadom za obradu kredita od pet odsto. Uobičajeni gotovinski krediti se kreću do 30.000 eura uz znatno niže kamatne stope od ovih “blic” kredita. Za njih banke traže administrativnu zabranu na lična primanja, prebacivanje isplate plate ili penzije u banku koja odobra kredit i slična ograničenja. Iz CBCG je rečeno da ovi krediti potencijalno mogu “gurnuti” banku u gubitak.

– Generalno govoreći, visoki iznosi i visoka koncentracija gotovinskih neobezbijeđenih kredita u pogledu dužine otplate mogu potencijalno povećati mogućnost da banke ostvare gubitke. Međutim, iznos ovih kredita u odnosu na ukupne u sadašnjem trenutku nije toliko visok i ne može ugroziti stabilnost i sigurnost bankarskog sistema – kazali su iz CBCG, ne precizirajući o kojem se iznosu ukupno radi.

Bez obzira na to, kako su najavili, CBCG proaktivno djeluje u pravcu očuvanja stabilnosti i sigurnosti finansijskog sistema.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top