CBCG: Još nema zahtjeva za spajanje banaka, ali je očekivno da će ih biti | Ekonomist

CBCG: Još nema zahtjeva za spajanje banaka, ali je očekivno da će ih biti

Centralna banka Crne Gore

Centralnoj banci za sada nije stigao ni jedan zahtjev za statusnu promjenu banaka koje posluju u Crnoj Gori, ali je, kako kažu, realno očekivati da ih bude.

– Centralna banka u ovom trenutku nije dobila nijedan zvaničan zahtjev za statusne promjene banaka. Procesi statusnih promjena banaka, odnosno spajanje, pripajanje, prodaja su svojstveni svim tržišnim ekonomijama. Njih je bilo u prošlosti u Crnoj Gori i realno je očekivati da će ih biti u budućnosti, kazali su Pobjedi iz Centralne banke odgovarajući na pitanje da li ima interesovanja za spajanje nekih većih banaka na crnogorskom tržištu, o čemu se u posljednje vrijeme govori.

Iz Centralne banke su kazali da su banke u Crnoj Gori stabilne i visoko likvidne.

Bankarski sistem za pola godine ostvario profit od 14,1 milion eura. Uskoro bi trebalo da budu poznati i rezultati poslovanja i za treće tromjesečje.

Od 15 banaka, devet je za pola godine imalo pozitivan finansijski rezultat od 16,1 milion eura, dok je šest banaka bilo u minusu od 2,1 milion eura. Najbolji rezultat ostvarila je Erste banka, koja je bila u plusu 4,1 milion eura, zatim NLB četiri miliona, Sosijete ženeral 3,7 miliona i Hipotekarna 2,5 miliona. Pola godine je sa profitom od 807.000 eura završila iPrva banka, Zapad 326 hiljada, CKB 273 hiljade, Atlas 276 hiljada i Adico 185 hiljada. Gubitak je zabilježila Komercijalna banka 816 hiljada, Zirat 684 hiljade, Invest 310 hiljda,Azmont 217 hiljada, Univerzal 99 hiljada i Lovćen 60 hiljada eura.

Savjet CBCG je na posljednjoj sjednici konstatovao da je poslovanje banaka stabilno, solventno i likvidno, da je nastavljen trend smanjenja nekvalitetnih kredita, kao i aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. Nekvalitetni krediti su na kraju juna činili 11,8 ukupnih kredita i bili su manji za 24,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

CBCG je tada saopštila da je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite (7,98 odsto) smanjena je za 1,03 procentna poena i prvi put od kada se statistički prati je pala na nivo ispod 8 odsto, a na novoodobrene kredite (6,72 odsto) je opala za 2,13 procentnih poena u odnosu na jun 2015. godine.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top