CBCG: Bankarski sektor poslovao pozitivno | Ekonomist

CBCG: Bankarski sektor poslovao pozitivno

Poslovanje banaka u trećem kvartalu ove godine karakterisao je rast aktive, kredita, depozita i kapitala, a finansijski rezultat na nivou sistema bio je pozitivan i iznosio je 29,8 miliona eura, konstatovano je na sjednici savjeta Centralne banke (CBCG).

“Sektor mikrofinansijskih institucija (MFI) karakteriše stabilnost, rast ključnih bilansnih pozicija i rastuća likvidnost, dok je, tokom trećeg kvartala, zabilježen blagi pad kredita, ali i blagi rast kamatnih stopa. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan”, saopšteno je iz CBCG nakon sjednice Savjeta na kojoj su usvojeni kvartalni izvještaji o poslovanju banaka i MFI.

Savjet je danas donio rješenja o zaključenju postupka stečaja nad Ekos bankom iz Podgorici, kao i o izdavanju odobrenja za izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga instituciji MTEL.

Savjet je, u cilju blagovremenog ispunjavanja obaveza propisanih Zakonom o investiciono-razvojnom fondu Crne Gore, usvojio odluke o načinu izračunavanja koeficijenta adekvatnosti kapitala i o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u poslovanju IRF-a.

Iz CBCG je saopšteno da je Savjet usvojio radne verzije nacrta zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama.

“Izrada nacrta tih zakona uslovljena je potrebom usklađivanja domaćeg zakonodavstva u oblasti platnog prometa sa novousvojenim propisima EU. U cilju ispunjenja tih obaveza, dogovoreno je da radne verzije nacrta zakona budu poslate Ministarstvu finansija, na dalje postupanje”, navodi se u saopštenju.

Savjet je usvojio i izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za oktobar, u kojem je konstatovano da su aktivnosti te institucije realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim programom rada.

Savjet je utvrdio i Politiku CBCG u narednoj godini, kojom su definisani ciljevi koje treba realizovati, ali i obaveza banke da u cilju daljeg snaženja finansijskog sistema, nastavi da vodi politiku monetarne i finansijske stabilnosti, koristeći sve raspoložive instrumente i mjere iz svoje nadležnosti.

Iz CBCG su kazali da je na sjednici usvojen i Finansijski plan CBCG za narednu godinu, koji je pripremljen na osnovu realizacije plana za devet mjeseci i projekcija očekivanih prihoda i rashoda u narednoj godini.

“Finansijskim planom, pripremljenim u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja, obezbjeđuju se uslovi za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija CBCG”, zaključuje se u saopštenju.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top