CBCG: Bankama rečeno da obustave izvoz poslova | Ekonomist

CBCG: Bankama rečeno da obustave izvoz poslova

Centralna banka Crne Gore

Centralna banka (CBCG) obavijestila je banke da do usvajanja izmjena Zakona o bankama obustave eksternalizaciju, odnosno povjeravanje dijela poslova trećim licima, zbog čega je dio radnika ostajao bez posla.

Iz CBCG su Pobjedi kazali da će eksternalizacija ili outsorsing, koja je sve prisutnija u jednom broju banaka, biti uređena novim zakonom.

„Obavijestili smo banke da eventualnu namjeravanu eksternalizaciju odlože do usvajanja zakona. Precizno uređenje poslova koji se mogu eksternalizovati i postupak izdavanja odobrenja biće dodatno regulisani odlukom koja će biti donesena nakon usvajanja zakona“, rekli su iz CBCG.

Oni su dodali da je izmjenama Zakona o bankama, koji je u proceduri, utvrđena obaveza banaka da za poslove koje imaju namjeru da eksternalizuju moraju prethodno pribaviti odobrenje CBCG.

Sindikat banaka je kroz primjedbe na izmjene zakona tražio da se u tekst unese da poslovi platnog prometa, kreditnog i operativnog rizika, komercijani i poslovi informacionih tehnologija ne mogu povjetiti osobama i kompanijama izvan banke.

Oni su predložili i da se u zakon ugradi da banka ne može povjeriti poslove stranoj kompaniji, odnosno nerezidentu.

U Sindikata smatraju da ta pojava nema uporište u zakonu, a u CBCG da eksternalizacija važećim propisima nije zabranjena.

„Sadašnji regulatorni okvir ne propisuje zabranu eksternalizacije određenih poslova. To znači da se pojedini eksternalizovani poslovi ne bi mogli tretirati kao kršenje propisa. Poslove koje banke mogu povjeriti specijalizovanim licima u ovom trenutku je djelimično obuhvaćeno Zakonom o bankama“, objasnili su iz CBCG.


 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top