Budžetski deficit treba povećati za skoro milion | Ekonomist

Budžetski deficit treba povećati za skoro milion

Državna revizorska institucija (DRI) dostavila je juče u skupštinsku proceduru Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu.

DRI je uradila finansijsku reviziju prošlogodišnjeg budžeta kojom je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i reviziju pravilnosti gdje je dala uslovno mišljenje.

Takođe, dRi je u ovogodišnjem izvještaju ocijenila da budžetski deficit treba povećati za 974,080 evra, a depozite za 41.330 evra.

Prijedlogom zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu korigovani gotovinski deficit iskazan je u iznosu 276,11 miliona evra.

Nakon revizije umanjene su neizmirene obaveza kod Zavoda za zapošljavanje za iznos 1,02 miliona eura, tako da neto promjene neizmirenih obaveza iznose 16,16 miliona evra, a korigovani gotovinski deficit budžeta iznosi 276,07 miliona.

Ključni nalazi DRI odnose se na prekoračenje potrošnje, veći deficit u državnoj kasi u odnosu na prikazani i preusmjeravanje novca iznad zakonom definisanih limita.

U izvještaju se navodi da je utvrđeno da je u prošloj godini budžetska potrošnja prekoračena za 280,81 milion evra.

Od ukupno iskazanog prekoračenja budžetske potrošnje izdaci u iznosu od 261,58 miliona evra predstavljaju dozvoljena prekoračenja, dok su nedozvoljena prekoračenja u iznosu od 19,23 miliona i odnose se na ostvarene izdatke koji nijesu planirani Zakonom o budžetu za prošlu godinu“, rekli su iz DRI.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top