Budžet Kotora će biti veći za skoro 400.000 eura | Ekonomist

Budžet Kotora će biti veći za skoro 400.000 eura

Opština Kotor je budžet za 2018. godinu planirala u iznosu od 20.979.000 eura, što je gotovo 400.000 eura više od ovogodišnjeg. U nacrtu odluke koja je od prekjuče na javnoj raspravi stoji da će opština najviše prihodovati od poreza 7.970.000 eura ili 900.000 eura više nego ove godine.

Od naknada, lokalna uprava planira prihod u visini od 4.204.000 eura, što je 1.350.000 manje od iznosa koji je po tom osnovu bio planiran za 2017. godinu. Od komunalne naknade u opštinsku kasu sliće se 100.000 eura. Najmanje novca prihodovaće od naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja, svega 8.000 eura, dok će 2.500.000 donijeti naknade za izgradnju građevinskog zemljišta.

Takse

Prema nacrtu budžeta, od taksi će naredne godine opština prihodovati 310.500 eura, od čega će po 100.000 eura donijeti turističke i lokalne administrativne. Takse za korišćenje prostora na javnim površinama donijeće 40.000, a od iznajmljivanja slobodnih površina koje se koriste za kampovanje, Kotor će prihodovati 20.000 eura. Pod stavkom ostali prihodi navedeno je da će opština zaraditi 3.104.500 eura, od zakupa poslovnog prostora 1.000.000 eura. Od naplate ulaznica za gradske bedeme računa na prihod od 830.000 eura, dok je prema aktuelnom budžetu predviđeno 380.000 eura.

Nacrtom budžeta planirano je da se u narednu godinu prenese 5.000.000 eura, da od prodaje nepokretnosti opština zaradi 50.000 eura, od otplate kredita datim fizičkim licima 70.000,od tekućih donacija 120.000, dok će iz državnog budžeta dobiti 150.000 eura.

Rashodi

Kada je o rashodima riječ, iz opštinske kase najviše novca biće izdvojeno za kapitalne izdatke 9.285.479 eura. Od tog iznsosa, kapitalni izdaci direkcija koštaće 3.579.500 eura, investiciono održavanje objekata 2.558.000 a kupovina nepokretnosti u cilju povećanja imovine opštine 1.600.000 eura.

Za bruto zarade i doprinose opština će izdvojiti 3.227.225, od kojih će najviše novca poći na neto zarade 1.895.634 eura, a najmanje na opštinske poreze u visini od 35.054.

Opština će za tekuće održavanje izdvojiti blizu 1.300.000 eura, od čega 1.151.000 eura za infrastrukturu, 65.000 za građevinske objekte i više od 28.000 za održavanje opreme. Pod stavkom ostali izdaci predviđeno je 1.024.550 eura, od čega za sudske postupke 109.000 eura, ugovora o djelu 70.000 eura, IPA projekte 200.000 eura (125.000 eura više).

Za rashode za usluge opština će izdvojiti blizu 623.000 eura, od čega će 75.000 biti utrošeno za konsultantske usluge, projekte i studije, blizu 59.000 za poštanske usluge, a više od 31.000 za mobilnu telefoniju. Službena putovanja u zemlji koštaće opštinu 16.000 eura, a u inostranstvo 40.200 eura. Za reprezentaciju biće utrošeno 35.200 eura, skoro 2.000 eura više od iznosa koji za tu namjenu bio predviđen ovogodišnjim budžetom.

Za socijalnu zaštitu opredijeljeno je 30.900 eura, što je 1.000 eura manje nego 2017. godine. Javna rasprava o Nacrtu budžeta traje do 22. novembra.

Za medijske usluge 188.500

Opština će za medijske usluge Radiju Kotor izdvojiti 160.000 eura, koliko je ta medijska kuća dobila i ove godine, a za medijske usluge i promotivne aktivnosti kao što su oglasi i čestitke, izdvojiće dodatnih 28.5000 eura (skoro 11.000 više nego ove godine).

Iznos od 2.828.110 namijenjen je za transfer insitucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Najviše će dobiti sportski klubovi, 637.000 eura. Ista cifra je namijenjena za finansiranje kulturnog programa. Za redovno finansiranje političkih partija namijenjeno je blizu 129.000 eura, za NVO skoro 160.000, dok je za Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast namijenjeno blizu 170.000 eura. Po 7.000 eura dobiće Crveni krst i Udruženje boraca. Skoro 36.000 eura namijenjeno je za jednokratne socijalne pomoći.


 

Izvor: Cdm

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top