Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu - BACAR | Ekonomist

Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR

piše: mr Filip Mihailović

Prvi radni sastanak za predstavnike partnera na projektu BACAR zvanično je u četvrtak i petak održan u prostorijama Opštine Kotor. Projekat je kofinansirala Evropska unija, a riječ je o Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Pun naziv projekta je „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u Jadranskom regionu”. Vrijednost budžeta projekta je 1.019.844 eura, čija će realizacija trajati 27 mjeseci (Jun 2017. god. –Septembar 2019. god.), a na projektu učestvuje pet partnera. Lider na projektu je Opština Kotor, a partneri su joj: Privredna komora Crne Gore, Javna institucija RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga (Hrvatska) Split, Ministarstvo gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (BIH) Mostar i PKRS Područna privredna komora Trebinje (BIH) Trebinje.

Na početku sastanka partnere projekta i predstavnike medija pozdravio je u uvodnom govoru potpredsjednik Opštine Kotor Branko Nedović koji se osvrnuo na dosadašnje uspjehe Opštine Kotor u projektima kao i budućim planovima na kojim Opština Kotor uveliko radi.

“Opšti cilj projekta BACAR je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u sledećim oblastima: kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja. Dok jedan od specifičnih ciljeva jeste podizanje znanja o poslovanju i motivacije u vezi sa klasterizacijom i uspostavljanje tri nacionalna klastera (kreativne industrije, turizma i domaće hrane) i njihovo prekogranično umrežavanje.” istakla je Jelena Sjepčević menadžerka projekta. Ona je takođe navela i aktivnosti koje će se sprovesti na projektu: “Uvođenje koncepta klasterizacije i grupisanje biznisa po sektorima, razvoj klastera u zemlji/regionalni stepen te uspostavljanje mreže tri prekogranična klastera (Forum), ulaganje u adaptaciju i opremanje institucija za podršku-opremanje novih centara za podršku klasterizacije u Kotoru, Splitu i Mostaru i opremanje novih kancelarija za podršku klasterizacije u Podgorici i Trebinju kao i škole za turizam i ugostiteljstvo u Mostaru i druge.”

Fotografija sa radnog sastanka – Opština Kotor

„Dio sredstava s projekta tj. 33 700 eura će biti namjenjeno adaptaciji Centra za kulturu “Nikola Đurković” iz Kotora za potrebe centra za podršku biznisa u oblasti kreativne industrije, odnosno razvoju opremanju biznis investicionog, informacionog centra Kotor kao jednog od tri regionalna biznis centra koji će se razviti u okviru ovog projekta koji će trajati dvije godine.” – zaključila je Stjepčević.

Na pitanje Ekonomist.me Kako ste zadovoljni saradnjom sa Filijalom Zajedničkog sekretarijata Programa INTERREG IPA (HR-BIH-CG 2014-2020) iz Herceg Novog?  “Mogu da kažem da smo vrlo zadovoljni profesionalnim odnosom i saradnjom sa  Filijalom zajedničkog sekretarijata Programa iz Herceg Novog i projekt menadžerom Draganom Đurišićem koji nam je puno asistirao i pružio nesebičnu pomoć tokom pripreme projekta, faza ugovaranja i same implementacije.”odgovorila je Stjepčević.

Na konferenciji za medije prisustvovali su i odgovarali na novinarska pitanja: predstavnici Javne institucije RERA iz Splita ispred koje je govorio Srečko Radnić kao i predstavnici Ministarstva gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije iz Mostara ispred koje je govorio Maid Ljubović. Ekonomist.me će naredne dvije godine pratiti rad i implementaciju projekta prekogranične saradnje BACAR.

Fotografija sa današnjeg pressa
Filip Mihailović
Filip Mihailović
Rođen (1991.) i radi u Kotoru. Po zanimanju magistar nauka marketing menadžmenta. Kontakt: filip.mihailovic@ekonomist.me

Komentariši

Top