Na današnji dan Archives | Page 2 of 2 | Ekonomist

Na današnji dan: Rođen osnivač Austrijske ekonomske škole Karl Menger

Austrijski ekonomista Karl Menger rođen je na današnji dan 1840. godine u tada austrijskom gradu Novi Sonč, u današnjoj Poljskoj. Osnivač je Austrijske ekonomske škole. Od 1873. do 1903. radio je kao profeso rpolitičke ekonomije na Univerzitetu u Beču. Poznat je po tumačenju subjektivne teorije vrijednosti, koja je zasnovana na postavci da granična korisnost dobara opada zbog

Na današnji dan: Rođen “otac finansija” Judžin Fama

Američki ekonomista Judžin Frensis “Džin” Fama rođen je na današnji dan 1939. godine u Bostonu. U naučnim krugovima prepoznat je kao “otac finansija”, zahvaljujući empirijskom radu na teoriji portfolija, efikasnosti tržišta i ponašanju tržišta akcija. Dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju 2013. godine, koju je tada podijelio sa Roberom Šilerom i Larsom Piterom

Na današnji dan: Rođen ekonomista nobelovac Džozef Štiglic

Američki ekonomista jevrejskog porijekla, pisac, profesor na Kolumbija univerzitetu i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Džozef Štiglic rođen je na današnji dan 1942. u američkoj saveznoj državi Indijani. Ekonomski je filozof i pragmatičar, pripadnik vrhunske intelektualne klase i ekonomski ekspert koji je u profesiji dostigao vrhunac. Jedan je od najcitiranijih ekonomista

Na današnji dan: Rođen ekonomista Jozef Šumpeter

Austrijski ekonomista i profesor na nameričkom univerzitetu Harvard Jozef Alois Šumpeter rođen je na današnji dan 1883. godine u Treštu u Moravskoj. Studije ekonomije završio je u Beču, ankon čega je predavao na univerzitetima u Černovcu, u današnjoj Ukrajini, i Gracu u Austriji. Dužnost austrijskog ministra finansija obavljao je 1919. u

Na današnji dan: Potpisan Ugovor iz Mastrihta

Ugovor o Evropskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Mastrihta potpisan je na današnji dan 1992. godine, a stupio je na snagu 1. novembra 1993. Ovim ugovorom su države članice nekadašnje Evropske ekonomske zajednice formirale Evropsku uniju, čime je počela nova faza integracija država u savez sve čvršće povezanih država. Ugovorom iz Mastrihta

Na današnji dan: Rođen ekonomista Alan Melcer

Američki ekonomista, jedan od osnivača monetarizma Alan H. Melcer rođen je na današnji dan 1928. godine u Bostonu. Profesor je političke ekonomije na Karnegi Melon univerzitetu i na Institutu za politiku u Pitsburgu i vodeći je istoričar američkih Federalnih rezervi. Oblast proučavanja kojoj je Melcer posvećen decenijama je monetarna politika, s fokusom

Top