Biznis plan korak po korak (VI dio) | Ekonomist

Biznis plan korak po korak (VI dio)

Piše mr Filip Mihailović

VI dio Biznis plana korak po korak baviće se menadžmentom ili planom ljudskih potencijala. Predhodni V dio se bavio ključnim dijelom u biznis planu i neophodno ga je detaljno razraditi. Crna Gora je davno izašla iz komunističkog sistema gdje su postojale titule: direktor, šef i službenici, kao zemlja u tranziciji jako nam je blizak menadžment ali po mom mišljenju jako smo daleko od liderstva. Menadžment – lat. “manu agere” – voditi rukom. Uloga menadžmenta u svakoj kompaniji je da osposobi zaposlene da zajednički djeluju ka ostvarivanju: postavljenih ciljeva, zajedničkih vrijednosti, prave strukture i obuke i razvoja koji je potreban da bi se efikasno i efektivno izvršili poslovi i adekvatno reagovalo na promjene. Menadžment kao disciplina ima zadatak da usmjeri organizaciju resursa, da razvije organizacione funkcije i da obezbijedi efikasan ljudski kadar i radi na njihovom daljem razvoju.

“Management must speak with one voice. When it doesn't management itself becomes a peripheral opponent to the team's mission.” Pat Riley

Još ćemo reći par značajnih rečenica o menadžmentu i menadžerima pa ćemo dati savjete za dobro planiranje ljudskih resursa u praksi i biznis planu. Posao menadžera je da se bavi međuljudskim odnosima u kompaniji – on je “veza” među zaposlenima takođe je vođa i čelni čovjek (Figurehead). Menadžer ima ulogu i kontrolora, potparola i prenosioca na svim nivoima organizacije. Menadžer ima posebnu ulogu u odličivanju jer je on preduzetnik koji se trudi da usavrši organizaciju, on je kontrolor problema posebnu ulogu ima u kriznim situacijama, menadžer je alokator resursima jer odlučuje ko će i kada obavljati određeni posao i menadžer mora biti dobar pregovarač na svim poljima. Menadžeri moraju na svim poljima da posjeduju ove sposobnosti:

 • Planiranja,
 • Organizovanja,
 • Vođenja i
 • Kontrole.

Moj savjet za dobro planiranje bilo koje aktivnosti sastoji se iz tri koraka:

 1. Koji bi se ciljevi trebali slijediti?
 2. Kako bi se ciljevi trebali slijediti?
 3. Kako prikupiti resurse?

Uvijek imajte plan B i plan C jer Marfijev zakon kaže: “Ako nešto može poći naopako, poći će naopako “.  Takođe je značajno da se napravi (linija vertikalne odgovornosti) hijerarhijsku strukturu. Evo primjera:

“If you pick the right people and give them the opportunity to spread their wings—and put compensation as a carrier behind it—you almost don’t have to manage them.” – Jack Welch

Menadžment u biznis planu treba da posjeduje sljedeće elemente vezane za strategiju osoblja:

 • Koji su zadaci i poslovi?
 • Koje funkcije proističu?
 • Ko su izvršioci?

Ovo čini definisanje menadžment tima. Ono što takođe morate da uzmete u obzir jeste:

 • Ko će biti pomoćno osoblje?
 • Koje su nadoknade (plate), beneficije i obaveze prema vašim zaposlenima?
 • Koliko ljudi će biti angažovano, na kojim poslovima i u kom vremenu?
 • Koje su kvalifikacije tih ljudi?
 • Šta očekujete od njih?

Planovi edukacije, dodatne edukacije i praktičnog obučavanja osoblja. Bez ulaganja u kadar prognozira se spor napredak kompanije. Prvi kontakt s kupcima uvijek je izvršni kadar kompanije, malo kad kupci sretnu izvršnog direktora ili finansijskog menadžera. Dobro je znati da izvršni kadar npr. trgovac u supermarketu ili šalterski radnik u banci/pošti/opštini svojim radom, komunikacijom i ljubaznošću ostavlja utisak cijele kompanije na krajnjeg potrošača – kupca. Savjet je da treba njegovati i poštovati rad izvršnog kadra te ga često nagraditi jer ovaj kadar “iznese” više od 50% djelatnosti vaše kompanije.

U pretposljednjem dijelu serijala Biznis plana korak po korak govorimo o troškovima i finansijama.

10 najčešćih grešaka menadžera

Nastaviće se…

Filip Mihailović
Filip Mihailović
Rođen (1991.) i radi u Kotoru. Po zanimanju magistar nauka marketing menadžmenta. Kontakt: filip.mihailovic@ekonomist.me

Komentariši

Top