Biznis Plan Korak Po Korak (III Dio) | Ekonomist

Biznis Plan Korak Po Korak (III Dio)

Piše: mr Filip Mihailović 

Poštovani čitaoci i budući preduzetnici, u ovom tekstu govorimo o analizi tržišta. Na ovaj članak je potrebno obrati pažnju jer će biti riječi o cjelokupnoj analizi tržišta, te vam predstavljamo puteve uspjeha biznisa. Analiza tržišta obuhvata više kombinovanih analiza unutar same kompanije iz različitih uglova, koja će vam pomoći da razvijete marketinške strategije i time zauzmete bolje mjesto na tržištu. Biznis je kao šah – da bi bio uspješan moraš anticipirati nekoliko koraka unaprijed. U prethodnom tekstu govorili smo o viziji, misiji i ciljevima kompanije, a sada ćemo se fokusirati na potrošače i konkurente.

3. Analiza tržišta

Opis proizvoda i usluge – prije same analize, opištite svoj proizvod i uslugu zbog koje ste pristupili pisanju biznis plana. Evo šta je dobro obuhvatiti tokom opisa: navedite karakteristike proizvoda, funkcionalnost, svrhu, prednosti, kvalitete, inovativnosti, distribuciju, cjenovni rang, veličinu, ambalažu i životni ciklus proizvoda ili usluge. Prateći ove smjernice u potpunosti ste predočili sve vrline i vrijednosti proizvoda ili usluge koje ćete nuditi.

Analizirajmo skupa vaše tržište kroz sljedeće korake

Na osnovu pripremne analize koju smo istraživali prije pisanja biznis plana, u ovom dijelu koncizno moramo dati odgovore na sva pitanja vezano za vaš biznis:

 • Kolika je proizvodnja u zemlji?
 • Koliki je rast?
 • Koji su najznačajniji regioni?
 • Koliki je obim prodaje?
 • Koji su osnovni trendovi?
 • Koje su osnovne prpreke za ulazak na tržište?
 • Koji supstituti i alternativne usluge i proizvodi postoje?

Detaljno obrazložite svako navedeno pitanje kroz jasan odgovor, pozivajte se na zvanične podatke, istraživanja, strategija i činjenice. Ne zaboravite da tokom pisanja ovog odjeljka koristite fusnote. Zapamtite što više analiza, to je bolji biznis plan, a poslovanje bolje i greške rjeđe. Napominjem vas da vi poznajete svoj proizvod/uslugu, znate njegove detalje i funkcionalnost i sve vam je logično, ali drugi o njemu ne znaju dovoljno, vaš je zadatak da što bolje objasnite i približite kupcima.

3.1. PEST analiza

Predlažem da uradite PEST analizu. PEST je akronim nastao od sljedećih riječi: Politički faktori, Ekonomski faktori, Socio-kulturološki faktori i Tehnološki faktori. Dakle, PEST analiza se bavi proučavanjem okruženja kroz analizu političkih, ekonomskih, socio-kulturoloških i tehnoloških faktora. Matricu PEST analize možete pogledati na sljedećoj slici:

Politički faktori – Kada se izučavaju politički odnosno zakonski faktori koji utiču na rad jedne organizacije potrebno je izučiti sljedeće elemente: Povlašćeno zakonodavstvo; Poreska politika Crne Gore; Zakon o zapošljavanju; Politika Vlade Crne Gore; Zakonski propisi, i naravno uzeti u obzir sve ostale zakonske okvire koji su specifični za određene zemlje, regiju ili grad u kojem poslujete.

Ekonomski faktori su ponekad od presudnog značaja za poslovanje firme. Odgovorite na pitanja da li je zemlja u koju se planira prodor u tranziciji, kako ćete se izboriti sa poslovanjem u uslovima tranzicije, da li je tržište zasićeno određenim proizvodom ili uslugom. Ekonomski faktori dominantno utiču na formiranje strategije određenog preduzeća. Kada se izučavaju ekonomski faktori, potrebno je analizirati sljedeće segmente: Inflaciju, Zaposlenost, Raspoloživ prihod, Poslovni ciklus, Raspoloživost i utrošak energije i ostale faktore koji su specifični za određene zemlje: npr. tragovi tranzicije u Crnoj Gori ili u Podgorici (ako u ovom gradu poslujete).

Socio-kulturološki faktori – ne plasira se svaki proizvod isto na svako tržište. Navike ljudi, njihove želje, očekivanja, osjećanja i nade umnogome utiču na njihovu želju prilikom kupovine. Kada se izučavaju socio-kulturološki faktori potrebno je uzeti u obzir sljedeće elemente: demografsku strukturu stanovništva, socijalnu pokretljivost, promjene načina života, potrošnju, obrazovne nivoe i posebne običaje, vjerovanja, strahove ili sl.

Tehnološki faktori – danas, uticaj tehnologije na rad firmi i preduzeća je ogroman. Period zastarijevanja informacija i tehnologije je izuzetno kratak i on iznosi obično oko 6 mjeseci do godinu dana. Stoga, potrebno je posebnu pažnju obratiti na izučavanje tehnoloških faktora koji postoje u određenoj zemlji ili gradu i na kadar koji mora da bude tehnološki pismen. Prilikom analize tehnoloških faktora potrebno je analizirati ove faktore: Nove pronalaske i inovacije, brzinu tehnološkog transfera/prenosa, Internet i socijalne mreže i Informacione tehnologije.

3.2. Analiza konkurencije

Čitajući veliki broj biznis planova, moram vam reći da sam bio začuđen olakim shvatanjem i površnom analizom konkurencije. Pišući biznis planove za više, danas uspješnih, preduzetnika – kompanija, poseban osvrt radio sam na istraživanju konkurencije i njihovom poslovanju. Jako je važno da se posveti pažnja svojim konkurentima, cilj je samo jedan, biti korak ispred – biti bolji. Za početnike u pisanju biznis plana ovo su pitanja na koja bi trebalo naći odgovore o konkurenciji:

 1. Ko su aktuelni konkurenti vaše buduće kompanije?
 2. Koje resurse oni kontrolišu? Koje su njihove snage i slabosti?
 3.  Kako će konkurenti reagovati kada uđete u biznis? Savjet: Tada pratite izmjene nihovog poslovanja i ponašanja, jer u Crnoj Gori čest je slučaj da kada se pojavi npr. nova brza hrana, njena konkurencija često uvodi novi asortiman proizvoda ili mijenja cijene svojih proizvoda (obično proizvodi postaju jeftiniji za 20 do 50 centi).
 4.  Kako vaša kompanije može da odgovori na reakcije konkurencije?

U biznisu sve prilike obećavaju a sve su ranjive. Praćenjem konkurencije utvrđujete konkurentske prednosti, imajući u vidu želje kupaca sa jedne strane i snagu konkurencije sa druge strane. Na ova pitanja koja su od krucijalnog značaja morate imati odgovore:

 1. Šta naš proizvod/uslugu/poslovanje čini jedinstvenim?
 2. Ko je ciljni segment (Ko su vaši kupci?) – Ko je vaša tržišna niša?
 3. Po čemu smo drugačiji od konkurencije?
 4. Da li kupci kupuju sve ili samo određene naše proizvode/usluge?
 5. Koji dio našeg poslovanja je ugrožen konkurencijom? Zašto smo ugroženi? Kako riješiti problem?
 6.  Na koji način i kako znamo da su naši kupci lojalni nama?

Dragi preduzetnici vrlo je važno da budete oprezni jer kako posmatrate konkurenciju i pratite njihov rad, tako će i oni posmatrati vaš biznis i tražiti njegove slabosti koje će sjutra iskoristiti za uneprjeđenje svog poslovanja i postizanja konkurentske prednosti na tržištu.

Već smo opisali proizvod i uslugu, istražili smo detaljno faktore okoline kroz PEST analizu a zatim smo se fokusirali na konkurenciju. Analizi tržišta tu nije kraj, u sljedećem tekstu pisaću vam o analizi tržišnih segmentata – kupaca, opisaćemo detaljno i ciljno tržište, a biće riječi i o analizi pet sila uticaja.

 

Nastaviće se… 

Filip Mihailović
Filip Mihailović
Rođen (1991.) i radi u Kotoru. Po zanimanju magistar nauka marketing menadžmenta. Kontakt: filip.mihailovic@ekonomist.me

Komentariši

Top