Biznis plan korak po korak ( I dio) | Ekonomist

Biznis plan korak po korak ( I dio)

Piše: mr Filip Mihailović

Poštovani čitaoci, web portal Ekonomist u narednom vremenskom periodu će objaviti seriju edukativno-praktičnih tekstova o tome kako sami napisati dobar i kvalitetan biznis plan. Vjerujemo da ćemo našim pisanjem doprinijeti vašem biznisu i edukaciji, jer nam je cilj da uštedimo na vašem vremenu i novcu. Potrudićemo se da vam što konciznije, stručnije i detaljnije objasnimo svaki segment biznis plana te da vam putem našeg web portala Ekonomist pružimo online edukaciju korak po korak. Cilj serijala „Biznis plan korak po korak“ jeste da se asistira prilikom pisanja biznis plana, te pruže praktični savjeti budućim preduzetnicima i da dodatno edukuju ljubitelji Ekonomista iz oblasti biznisa.

Biznis plan predstavlja pisani dokument kojim se definiše vaša biznis ideja, budući biznis poduhvat, sadašnje i buduće aktivnosti i sadrži načine kako to postići. Biznis plan ili plan poslovnih aktivnosti predstavlja „stavljanje na papir“ svega onog što je bitno za vaš cjelokupan poslovni poduhvat. Biznis plan je opipljiva „zvijezda vodilja“ kroz vaš biznis, jer on je osnovni dokument o kome investitori odlučuju da li će vam dodijeliti finansijska sredstva za pokretanje biznisa.

Kada konkurišete kod: Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ili kod bilo koje banke u našoj državi, i potražujete finansijska sredstva za pokretanje biznisa, centralni dokument koji se detaljno iščitava i analizira jeste biznis plan, a od kojeg zavisi ishod vašeg kredita ili pozajmice.

Pet razloga zašto pisati biznis plan:

 1. Testiraćete vašu poslovnu ideju kroz biznis plan;
 2. Pisanjem biznis plana poboljšava se šansa za uspjehom – jer tada uviđate prednosti i mane vaše biznis ideje;
 3. Prikupljanje finansijskih sredstava – što je detaljniji i analitičniji biznis plan veće su šanse da brže dobijete novčana sredstva;
 4. Povećanje efikasnosti i efektivnosti planiranja;
 5. Uvođenje novih: partnera, pravila rada, dodatnih ideja ili stvaranje dodatnih usluga;

Postoji puno formi za pisanje biznis planova ali one se razlikuju od institucije do institucije i naravno od same biznis ideje. Ekonomist će se potruditi da u seriji tekstova „Biznis plan korak po korak“  obradi što više odjeljaka biznis plana.

Prethodne aktivnosti

Prije početka pisanja biznis plana moraju se sprovesti neke predaktivnosti kojima će vaš biznis plan dobiti smisao.

Savjetujem da početne sa prikupljanjem informacija o sopstvenim kapacitetima. Ovdje je riječ o samoj biznis ideji, sopstvenom budućem i sadašnjem poslovanju, vašim potencijalima. Selektujte glavnog a zatim i potencijalne investitore vašeg biznisa. Smatram da je dobra adresa investitora – Investiciono-razvojni fond Crne Gore, jer posjeduju jako dobre kreditne linije. Posebnu pažnju treba obratiti prilikom prikupljanja informacijama o ciljnom tržištu i konkurenciji. Podsjećam, da svaku informaciju zapišete na papir, pa makar ona bila i manje zanačajna. Bez valjanih i istinitih informacija nema dobrih inputa za izradu biznis plana. Validnost i pouzdanost vašeg biznis plana zavisi od tačnosti, količine informacija i činjenica koje su vam dostupne. Navedene stvari ne mogu biti presudne za uspjeh, ali svakako su bitne za neuspjeh. Na neprovjerenim, lošim ili nedostajućim informacijama ne može se realno planirati i razraditi biznis ideja.

Vjerujem da se pitate: „Kako sve ovo uraditi?“ Nećete pogriješiti ako uradite SWOT analizu.

SWOT ANALIZA

Zapravo riječ je o analizi okruženja ili okoline a to podrazumijeva istraživanje svih važnih karakteristika kako vanjskog (eksternog) tako i unutrašnjeg (internog) okruženja, a sve sa svrhom identifikacije strateških činilaca koji će odrediti budućnost vašeg biznisa. Ova analiza vam služi kao potpora u odlučivanju i samom procesu formulisanja biznis plana i njegovih strategija.

 

 

SStrenght (Snage)

Snage određuju jake tačke vašeg biznisa, ovo su neka od pitanja na koja bi trebalo odgovoriti:

 • Postoje li, i ako postoje koje su to, jedinstvene različitosti koje vaš biznis čine drugačijim od konkurencije?
 • Zašto potrošači treba da odaberu baš vašu kompaniju u odnosu na već postojeću konkurenciju?
 • Posjedujete li proizvode/usluge koje konkurencija ne može da iskopira za sada ili u budućnosti?
 • Po čemu ste bolji, jedinstveni, kvalitetniji u odnosu na konkurente?

 

W – Weakness (Slabosti)

Slabosti određuju slabe elemente, iz ugla vaše kompanije i iz ugla potrošača. Slabosti je najbolje priznati bez suzdržavanja, ovo su neka od pitanja na koja bi trebalo dati odgovor:

 • Šta i kako konkurencija radi bolje od vas?
 • Postoje li neki rizici kojih bi vaš biznis trebao biti svjestan, ako postoje, koji su to rizici?
 • Je li konkurencija osvojila pravilno određen tržišni segment (nišu) ?

O – Opportunitiess (Prilike)

Prilike predstavljaju važan faktor koji će odrediti kako organizacija može da nastavi rast na tržištu. Prilike su svuda oko nas, kao što su npr. Vladina politika, društveni uzorci, istraživanja, promjene u tehnologiji i slično. A ovo su neka od pitanja na koja trebate imati odgovor:

 • Koje su atraktivne prilike na tržištu?
 • Javljaju li se novi trendovi koji bi pogodovali vašem biznisu?
 • Koje je nove prilike moguće predvidjeti za budućnost vašeg poslovanja? Inovacije?

T – Threats (Prijetnje)

Prijetnje su eksterni faktori na koje vaša kompanija i ne može baš da utiče. Važno je samo da vaš biznis bude spreman da se suoči s njima čak i tokom turbulentnih situacija. Neka od pitanja:

 • Štete li promjene (tehnološke i druge) položaju vašeg preduzeća?
 • Postoje li promjene u potražnji potrošača? Koje su to nove potrebe potrošača i koje su karakteristike novih proizvoda i usluga?
 • Direktan i indirektan uticaj ekonomske krizna na vaš biznis?

Evo par smjernica kod pisanja biznis palana:

 • Dobro formalizovanje i jasno pisanje,
 • Detaljno istražiti tržište – posebno se osvrnuti na potrebe ciljnih grupa i kupaca,
 • Detaljno proučiti konkurenciju,
 • Jasne i realne finansijske projekcije,
 • Izvodljiva misija biznis plana i jasno postavljeni strateški ciljevi,
 • Vidljivo razumijevanje značaja gotovinskog toka i
 • Napisati biznis plan koji je privlačan i atraktiva.

Nastaviće se….

Filip Mihailović
Filip Mihailović
Rođen (1991.) i radi u Kotoru. Po zanimanju magistar nauka marketing menadžmenta. Kontakt: filip.mihailovic@ekonomist.me

Komentariši

Top