Beskamantni krediti za pelet i briket | Ekonomist

Beskamantni krediti za pelet i briket

Ministarstvo ekonomije počelo je danas implementaciju programa “Energy Wood III”, koji građanima omogućava da apliciraju za beskamatne kredite u iznosu do 3.500 eura, sa periodom otplate do pet godina, za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje, tj. peći i kotlova, na moderne oblike biomase (pelet i briket).

Zainteresovani građani za beskamatne kredite mogu aplicirati u četiri banke koje su partneri na programu: Atlas banka, Hipotekarna banka, NLB banka i Prva banka.

Kompanije koje su stekle status kvalifikovanog distributera/instalatera i koje će biti zadužene za prodaju, ugradnju, puštanje u rad i održavanje sistema za grijanje (peći i kotlova), a koji su odobreni u okviru programa Energy Wood III, su: Energy Team (Podgorica), Energos (Pljevlja), Home systems (Podgorica), Mikromont (Bijelo Polje), Plam inženjering (Podgorica) i Veneta Plamen (Podgorica).

“Postupak apliciranja za beskamatni kredit u okviru programa Energy Wood III je jednostavan: građanin najprije stupa u kontakt sa nekim od izabranih distributera/instalatera, od kojeg dobija preporuku koji sistem za grijanje bi bio najpogodniji za stambeni objekat u kojem boravi. Nakon što izabere sistem, građanin od instalatera dobija ponudu za isporuku i ugradnju sistema, odnosno profakturu sa kojom odlazi u jednu od izabranih banaka, gdje aplicira za beskamatni kredit. Nakon što banka odobri zahtjev za kredit, kvalifikovani distributer/instalater ugrađuje sistem za grijanje u stambenom objektu korisnika, a klijent banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Dakle, građanin vraća banci glavnicu kredita, dok kamatu i naknadu za obradu kredita banci plaća Ministarstvo ekonomije.

“Ovogodišnji budžet za realizaciju Energy Wood III programa, umjesto prvobitno planiranih 50.000 eura, biće 85.000 eura, a povećan je, prije svega, zbog velikog interesovanja građana, ali i imajući u vidu uspješne rezultate u prethodnom periodu”, navodi se u saopštenju.

U prethodne dvije faze ovog programa, koje su realizovane uz podršku luksemburške agencije za razvojnu saradnju, odnosno na osnovu granta Vlade Kraljevine Norveške, ugrađeno je ukupno 775 sistema za grijanje na pelet i briket širom Crne Gore.

Detaljne informacije o Energy Wood III programu, kao i informacije o proizvodima koju su ponuđeni u okviru programa, građani mogu naći na podportalu Ministartsva ekonomije.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top