Banku birajte kao životnog partnera

Put do sopstvenog doma ne mora biti trnovit, važno je da imate pouzdanog savjetnika

Rješavanje stambenog pitanja jeste jedan od najvažnijih koraka u životu svih nas i često predstavlja izvor velikog stresa. Stoga je veoma važno da na samom početku dobro procijenimo mjesečni finansijski izdatak koji možemo sebi da priuštimo, naravno, uzimajući u obzir sve postojeće i planirane troškove, kao i porodični budžet.

Iako su kamatne stope i cijene nekretnina niže nego ikada, nije lako donijeti odluku o zaduživanju, a osnovni razlog jeste sam period otplate stambenog kredita koji ide čak do 30 godina. To kreira dugoročnu vezu između banke i klijenta te stoga, kao i u životu, partnera u ovom procesu treba da biramo veoma pažljivo. Tanja Radojčić, direktorka Odjeljenja za razvoj procesa, proizvoda i kanala prodaje za fizička lica „UniCredit Banke Srbija“, preporučuje klijentima da „detaljno prouče ponude banaka, vodeći računa o svim troškovima koji se javljaju u vezi sa stambenim kreditom, ali i da se raspitaju o reputaciji i poslovanju banke, kao i o ostalim proizvodima koje ona nudi.“

Važno je znati da se putem kredita ne mogu finansirati objekti izgrađeni bez lokacijskih uslova, odnosno građevinske dozvole, kao ni objekti u procesu legalizacije. Dakle, jedan od uslova koji mora da bude ispunjen kako bi zahtjev za stambeni kredit bio uzet u razmatranje je da se radi o uknjiženoj nekretnini, ili da se radi o objektu u izgradnji, naravno uz postojanje lokacijskih uslova, odnosno građevinske dozvole i/ili upotrebne dozvole.

Tanja dodaje: „Sve veći broj ljudi se, prije svega zbog niže cijene kvadrata, odlučuje da kupi stan koji je još u izgradnji. U ovom slučaju, preporučujemo klijentima da provjere da li investitor posjeduje svu dokumentaciju kojom se potvrđuje postojanje svih neophodnih dozvola. Nakon dostavljanja cjelokupne dokumentacije, sudski vještak, ovlašćen od strane banke, izrađuje zapisnik o procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti pri čemu, pored provjere dokumentacije, vrši i provjeru kvaliteta i ispravnosti samog objekta.”

U ovom procesu, važno je da znamo da se od samog početka možemo osloniti, prije svega, na podršku bankarskog savjetnika. To je ključna osoba, koja će pomoći da se detaljno upoznamo sa cjelokupnim procesom i biće vodič kroz sve faze, počev od prikupljanja neophodne dokumentacije, složenih provjera, podnošenja zahtjeva, odobrenja, uspostave hipoteke i, na kraju, prenosa sredstava prodavcu nekretnine. On je neko ko će sa nama brinuti da sve protekne u najboljem redu, kako bismo zaštitili naše interese u smislu procjene rizika ulaganja.


 

Izvor: BIZLife

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top