Banke u krizi preuzimaće CBCG | Ekonomist

Banke u krizi preuzimaće CBCG

Centralna banka Crne Gore

Centralna banka (CBCG) pripremila je zakonska rješenja koja će joj omogućiti da prema banci preduzme set mjera kako bi otklonila uzroke pogoršanja njene finansijske stabilnosti prije nego dođe u situaciju u kojoj ne postoji rješenje, osim stečaja ili likvidacije.

Te mjere uključuju, između ostalog, zamjenu upravljačke i rukovodeće strukture u banci, privremeno ostvarivanje direktnog uticaja na poslovanje banke preko ovlašćenih predstavnika i imenovanje privremenog upravnika, prenose Vijesti.

Nova zakonska rješenja dio su izmjena i dopuna zakona o bankama koji je na javnoj raspravi do 11. septembra. Vijesti su imale uvid u taj akt.

Zakon o bankama se mijenja da bi se uskladio sa direktivom Evropske unije (EU) koja obuhvata pitanja planova oporavka banaka i supervizorske mjere, odnosno mjere rane intervencije.

Novim zakonskim rješenjima je definisano da CBCG mjere rane intervencije može da primijeni kada banka svojim radnjama ili propuštanjem određenih radnji postupa suprotno zakonu, propisu CBCG kojim se uređuje adekvatnost kapitala banaka ili drugim propisima kojima se uređuje poslovanje banaka u mjeri koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njenu likvidnost, solventnost ili održivost poslovanja, ili kada se procijeni da u bliskoj budućnosti mogu nastati takve okolnosti.

Mjere podrazumijevaju i zahtjev CBCG da banka sprovede određene aktivnosti iz usvojenog plana oporavka, izmijeni poslovnu strategiju ili organizacione strukture banke, sazove skupštinu akcionara da bi donijela odluke koje predloži CBCG.

Novina u zakonu je da banka mora da pripremi plan oporavka i da ga uvrsti u sistem upravljanja rizicima kao njegov obavezni element.

Jedno od novih rješenja je da banka može da angažuje osobu van banke koja bi obavljala poslove za banku. Taj posao se može ugovoriti samo uz odobrenje CBCG.

 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top