Banke izmjestile 750 miliona eura loših kredita | Ekonomist

Banke izmjestile 750 miliona eura loših kredita

Banke koje posluju u Crnoj Gori od 2006. godine su u faktoring kompanije izmjestile više od 750 miliona EUR kredita koje klijenti nijesu vraćali, saopšteno je iz Cenralne banke CBCG.

Predstavnici CBCG su kazali da je u pripremi zakon koji će regulisati faktoring, piše Pobjeda.

“CBCG raspolaže podacima o svim transakcijama koje su uključivale prodaju aktive banaka trećim ili povezanim licima u periodu od 2006. godine do danas. Na osnovu tih podataka, banke su do sada izvršile transfere aktive u ukupnom iznosu od nešto preko 750 miliona eura”, naveli su iz monetarne institucije.

CBCG, prema riječima njenih predstavnika, ne raspolaže podacima o procijenjenoj vrijednosti kolaterala koji su tim putem izmješteni iz portfolija banaka.

Iz CBCG su saopštili i da je u toku projekat uvođenja pravnog okvira za faktoring u Crnoj Gori, u okviru kojeg je planirano da Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sačini nacrt zakona o faktoringu. EBRD bi trebalo da to uradi u saradnji sa predstavnicima Ministarstva finansija, CBCG i Unije poslodavaca.

“Tim zakonom planirano je da se urede sva pitanja vezana za faktoring u Crnoj Gori, pa i pitanje nadzornog organa”, objasnili su predstavnici CBCG.

Oni su početkom godine kazali da je vrijednost stanova, zgrada, poslovnih prostora, jahti, livada, novca koji su založeni za regularne kredite 5,1 milijardu EUR. Iz CBCG su naveli da je to podatak s kraja novembra prošle godine, kada su krediti iznosili 2,42 milijarde eura.

U CBCG ni tada nijesu imali podatak koliko je oduzete imovine na ime kredita koji se ne vraćaju.

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top