Banke će obračunavati negativne kamatne stope na veće iznose depozita | Ekonomist

Banke će obračunavati negativne kamatne stope na veće iznose depozita

Nakon što je Centralna banka uvela naknadu na prekonoćna salda na transakcionim računima banaka u platnom prometu realno je očekivati da će banke početi da obračunavaju negativne kamatne stope na veće iznose depozita klijenata rečeno je Pobjedi iz NLB Montenegrobanke.

Iz Sosijete ženeral banke, međutim, kažu daje CBCG sasvim očekivano prilagodila svoju tarifu, ali nisu direktno odgovorili da li će novi trošak prevaliti na klijente.

Centralna banka sada obračunava bankama naknadu po stopi Evropske centralne banke na depozitne olakšice umanjenoj za 10 baznih poena. Prema posljednjim podacima, stopa ECB-a iznosi -0,40 odsto godišnje, tako da bi naknada Centralne banke iznosila -0,30 odsto. CBCG je objasnila da je uvela naknadu da bi se zaštitila od banaka koje su svoje troškove prevaljivale na nju i očekuje da će na taj način godišnji prihod uvećati za 700.000 eura.

U NLB banci kažu da će visina stope na štednju zavisiti od poslovne politike svake banke. Oni tvrde da nijesu prevaljivali trošak na CBCG.

NLB je za potrebe platnog prometa klijenata u zemlji držala depozite na svom transakcionom računu kod CBCG, na koje CBCG do sredine marta tekuće godine nije obračunavala negativne kamatne stope. Za razliku od CBCG, inostrane banke su još ranije počele da obračunavaju negativne kamatne stope na depozite banaka, uglavnom u visini ECB rate kazali su našoj redakciji.

Iz CBCG je ranije rečeno da će ovu naknadu bankama obračunavati samo dok je kamatna stopa Evropske centralne banke na depozitne olakšice negativna. U NLB kažu da je veoma teško prognozirati kretanje kamatne stope ECB, ali očekuju da će ostati najmanje do kraja ove godine.

U Sosijete ženeral banci kažu da je CBCG sasvim očekivano prilagodila svoju tarifu u cilju neutralisanj a troškova usljed kretanja kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu. Na pitanje da li će banke sada trošak preliti na klijente, u Sosijeteu kažu da to zavisi od poslovnih politika banaka. Što se tiče kretanja kamatne stope ECB kažu da zavisi od velikog broja faktora, ali da se ne očekuju značajnije promjene kamatnih stopa u narednih nekoliko mjeseci.

Podsjetimo daje platni promet u martu ove godine iznosio 2,58 milijardi eura što je 23,4 odsto više nego u februaru. Podaci na sajtu CBCG pokazuju da je 46,19 odsto realizovano u platnom sistemu CBCG (RTGS i DNS sistemu), a ostatak u internom, čiji su nosioci poslovne banke.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top