Bankarskom ombudsmanu u 2014. stiglo 47 prigovora na banke | Ekonomist

Bankarskom ombudsmanu u 2014. stiglo 47 prigovora na banke

Bankarski obudsman je u prošloj godini imao pune ruke posla. Za pomoć, ovoj instituciji se obratilo 456 klijenata, žiranata i građana, dok je prigovora bilo 56 i uglavnom su se odnosili na banke. Bankarski ombudsman Halil Kalač kazao je  da se od ukupnog broja prigovora, 75 odsto odnosilo na klijente, a 25 odsto na žirante. Od 56 procesuiranih zahtjeva 47 se odnosilo na banke, šest na mikrofinansijske institucije (MFI), a tri na Ministarstvo finansija.

Kalač je dodao da su 43 odsto procesuiranih prigovora podnijeli klijenti banaka i MFI, a 13 žiranti.

On je pojasnio da i pored velikog broja prijava, u 2014. se manje radilo nego godinu ranije.

-U odnosu na 2013, zabilježeno sedam odsto manje posjeta bankarskom ombudsmanu. Ukoliko se taj broj tretira kao uzorak, može se konstatovati da je u prošloj godini bilo sedam odsto manje povreda finansijskih prava klijenata i žiranata nego 2013. – rekao je Kalač agenciji Mina-business.

Ombudsman objašnjava da je ovo zbog toga što je Zakon o potrošačkim kreditima, u značajnoj mjeri pobošljao informisanost građana u poslovanju sa bankama i MFI. Građani su informisaniji o mogućnosti da zaštitu finansijskih prava prvo traže prigovorom banci i MFI, pa tek onda kod nadležnih organa i bankarskog ombudsmana.

Kalač je dodao da se brojni interni postupci vode kod banaka i MFI, koje prigovore klijenata blagovremenije rješavaju u odnosu na prethodne godine.

-U prošloj godini nije bilo prijave krivotvorenja žiranstva, što govori da je ta pojava kod banaka znatno suzbijena. Brojni postupci za zaštitu finansijskih prava kod sudova su u toku, zbog krivotvorenja žiranstva u periodu kreditne ekspanzije- pojasnio je Kalač.

Kada je riječ o prigovorima klijenata, podnosili su ih građani i preduzeća. Prigovori građana, koji su procesuirani, odnosili su se kredite, račune, depozite i platne kartice.

Što se tiče tekućih računa građana najviše je prigovora bilo na visinu kamate kod dozvoljenih minusnih stanja, a kod depozita na staru deviznu i dinarsku štednju i tačnost i redovnost obračuna kamate na depozite.

Kalač je saopštio da se najviše prigovora na zajmove odnosilo na stambene, potrošačke i overdraft kredite.

 

Izvor: Mina business

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top