Bankarski sektor u plusu 29, 6 miliona | Ekonomist

Bankarski sektor u plusu 29, 6 miliona

Bankarski sektor je za devet mjeseci ove godine ostvario profit od 29,6 miliona eura, od čega je deset banaka ostvarilo dobit, a pet gubitak. Banke, njih 15, su od kamata i provizija za devet mjeseci uzele 72,6 miliona eura. Deset banaka je ostvarilo profit od ukupno 32,6 miliona eura, a pet, među kojima IBM, Prva, Zapad, Zirat i Nova banka gubitak od 3,01 milion eura.

Najveći profit ima Crnogorska komercijalna banka i to 8,26 miliona eura, a od kamata i provizija je uzela ukupno 22 miliona. Profit te banke za devet mjeseci prošle godine bio je znatno niži, 1,08 miliona eura.

Na drugom mjestu je Societe generale banka Montenegro sa profitom od 7,2 miliona, što je oko 400 hiljada eura bolji rezultat nego u istom periodu prošle godine. Ta banka je od kamata, naknada i provizija uzela 18,4 miliona eura. Treću poziciju drži Erste banka sa profitom od 6,17 miliona eura, što je oko 400 hiljada bolje nego prošle godine. Od kamata i naknada je banka uzela 16,7 miliona eura. NLB je na četvrtom mjestu sa profitom od 4,76 miliona eura, što je skoro duplo lošiji rezultat nego za devet mjeseci prošle godine. Banka je od kamata i naknada zaradila 15,6 miliona.

Hipotekarna banka je poslovala sa profitom od 3,4 miliona eura, što je približno prošlogodišnjem za devet mjeseci. Ove godine su od kamata, naknada i provizija uzeli 14,9 miliona eura. Komercijalna banka Budva je u plusu 1,33 miliona eura, što je preokret u odnosu na devet mjeseci prošle godine kada je bila u minusu 1,38 miliona eura. Od kamata, naknada i provizija je zaradila 3,6 miliona eura. Atlas banka je u plusu 540 hiljada eura, što je oko 200 hiljada eura više nego prošle godine. Od kamata, naknada i provizija zaradila je 8,36 miliona eura. Addiko banka je u profitu od 420 hiljada eura, što je oko 100 hiljada slabije nego prošle godine. Od kamata i provizija je uzela 6,6 miliona eura.

Universal capital banka je u plusu 325 hiljada eura, što je oko 50 hiljada eura bolje nego prošle. Od kamata je zaradila 2,1 miliona eura. Lovćen banka je u plusu 235 hiljada eura, što je 150 hiljada eura bolje nego prošle godine. Od kamata i provizija prihod im je bio 3,6 miliona eura.

Gubitaše predvodi Nova banka sa 1,44 miliona eura. Ova banka je duplirala gubitak u odnosu na isti period prošle godine. Od kamata i provizija je zaradila 260 hiljada eura. Zirat je na drugom mjestu sa minusom od 632 hiljade eura, a prihod od kamata i provizija je iznosio 840 hiljada eura. Na trećem mjestu je Prva banka sa gubitkom od 488 hiljada eura, za razliku od prošle godine kada su bili u plusu 437 hiljada. Od kamata i provizija prihodovala je 7,7 miliona. IBM je u gibitku 356 hiljada eura, što je 70 hiljada eura bolji rezultat nego prošle godine. Od kamata i provizija su uzeli 470 hiljada eura.

Zapad banka ima najmanji minus, 95 hiljada eura, što je oko 100 hiljada manje nego prošle godine. Oko dva miliona eura je banka uzela od kamata i provizija. Najviše kredita, 338 miliona eura, dala je Societe generale banka Montenegro, koja ima isto toliko depozita. Najviše depozita je u CKB-u, 506 miliona, a plasirali su 272 miliona u kredite.

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top