Ljiljana Premović, Author at Ekonomist

Organizaciona kultura: da li vam se dešava ili njome upravljate?

„Ko ima ZAŠTO zbog kog živi, može se nositi gotovo s bilo kojim KAKO“ – Friedrich Nietzsche Organizaciona kultura je skup svih ponašanja u organizaciji, koji je čini jedinstvenim mjestom za rad. Ona je generator organizacije, ono u šta ljudi vjeruju, razlog zašto u organizaciju dolaze, a još značajniji razlog zbog

Adiko banka obavezna da klijentima vrati 963,7 hiljada eura

U izvještaju Centralne banke o primjeni Zakona o konverziji kredita u francima u eure koji je dostavljen parlamentu i juče objavljen na sajtu navodi se da je Adiko banka obavezna da vrati 963,7 hiljada eura klijentima koji su otplatili kredite u “švajcarcu”. “Od ukupno 108 kreditnih partija, kod 91 je utvrđena

Top