I Austrijanci paze na svaki euro koji troše

I Austrijanci paze na svaki euro koji troše

Ekonomska kriza je ostavila traga na ophođenje Austrijanaca prema novcu, budući da 69 procenata pazi na svaki euro koji potroši, pokazala je anketa instituta za istraživanje javnog menjenja Imas.

U poređenju sa ostalim zemljama, pokazalo se da su njemačka domaćinstva znatno manje pod pritiskom štednje, dok su italijanska, francuska i španska znatno više.

Gotovo polovina, tačnije 49 procenata anketiranih osoba je navelo da danas mora da radi napornije nego ranije, kako bi zaradili dovoljno sredstava za život.

Samo 12 procenata ne pazi pomno na svaki izdatak. Tri četvrtine je naučilo više da cijeni male stvari u životu, a 54 procenata posvećuje svojoj familiji više vremena, dok se 58 procenta fleksibilnije prilagođava novoj situaciji. Više solidarnosti i novca za pomoć drugima pruža samo 27 procenata.

Anketirane osobe su imale ponuđene odgovore koje su ocjenjivale pozitivnom ili negativnom skalom. Ukoliko se uporede rezultati iz Austrije i Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Italije i Španije, mogu se uočiti vidne razlike između zemalja.

Kada je riječ o rečenici “svjesno pazim na svaki euro koji trošim”, nju je potvrdilo 46 procenata u Njemačkoj, a u Italiji 80 procenta. Takođe i većina Francuza, tačnije 73 procenata dobro razmišlja prije nego što potroši svaki euro.

Izvor: Novosti
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top