Austrijanci najviše putuju vozom | Ekonomist

Austrijanci najviše putuju vozom

 

Beč — Putničko – željeznički saobraćaj u Evropskoj uniji najviše koriste Austrijanci, zbog toga što je putovanje željeznicom u Austriji jeftinije od prosječne cijene u EU.

Tako je Austrija je 2013. u putničkom-željezničkom saobraćaju pretekla Francusku, pokazuju podaci evropske regulatorne ustanove za željeznički saobraćaj (IRG-Rail).

Prosječni troškovi putovanja željeznicom u Austriji 2013. su iznosili 5,9 centi po kilometru, a u susjednoj Njemačkoj 8,9 centi, u Španiji 8,2 centi i Velikoj Britaniji čak 15,6 centi. Najeftinije putovanje željeznicom, prema studiji koja je obuhvatila i zemlje izvan Unije, bilo je na Kosovu i Bugarskoj, gdje su prosječni putni troškovi iznosili svega 1,6 centi po kilometru. Takođe i Mađarska i Poljska imale su niske cijene, to jest 3,3, odnosno 3,8 centi po kilometru.

Razlike u cijeni ekspert Maria-Terezija Resler obrazlaže kursom i različitim nivoom cijena u pojedinim zemljama.

U Austriji su 2013. putnici u prosjeku željeznicom prešli 1.425 kilometara, što je za 94 kilometara više nego godinu dana ranije. U Francuskoj prosječna kilometraža se smanjila na 1.367. Na trećem mjestu nalazi se Danska sa prosječno pređenih 1.257 kilometara. Njemci su, statistički gledano, prešli 1.124 kilometara vozom, tako da su tek na petom mjestu, iza Šveđana sa 1.235 kilometara.

Inače evropski prosjek je 978 kilometara po putniku.

Statistika nije obuhvatila Švajcarsku koja je poznata kao zemlja željeznice. Naime, Švajcarci su sa 2.430 kilometara po putniku daleko iznad evropskog prosjeka.

Ministar saobraćaja Austrije, Alojz Šteger, zadovoljan je izvještajem IRG-Rail i ističe da je Austrija puno ulagala u ponudu i infrastrukturu željezničkog saobraćaja.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top