Aukcija za prodaju državnih obveznica sljedeće nedjelje

Na Montenegroberzi će se u ponedjeljak 27. maja i utorak 28. maja održati aukcija za prodaju obveznica države Crne Gore.

Kako je saopšteno, obveznice će biti emitovane u skladu sa Odlukom o emisiji državnih hartija od vrijednosti, koju je usvojila Vlada Crne Gore i Rješenjem o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije državnih obveznica, odobrenog od strane Komisije za tržište kapitala.

Iznos ukupne emisije je 140.000.000 eura, a iznos emisije druge tranše je 115.377.000 eura.

Obveznice druge tranše emituju se u ukupnoj količini od 115.377 obveznica, nominalna vrijednost je 1.000 eura po jednoj obveznici.

Rok dospjeća navedenog instrumenta je pet godina, odnosno 2024. godine. Radi se dužničkoj dugoročnoj obveznici i vlasnicima će biti isplaćena jednokratna otplata glavnice na dan dospijeća i godišnja kamata.

Obveznica nosi fiksnu kamatnu stopu u iznosu od 3.0 odsto sa godišnjim rokom dospijeća počev od 22. aprila 2020.godine.

Zaključenje transakcija će se obavljati putem članova Montenegroberze AD Podgorica – brokerskih kuća.

Na toj osnovi zainteresovani privredni subjekti i građani mogu kupovati državne obveznice posredstvom brokerskih kuća koje posluju na Montenegroberzi AD.

Zaključenje transakcija se može obaviti i posredstvom banaka, koje imaju dozvolu i licencu za obavljanje kastodi poslova na crnogorskom tržištu kapitala.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top