Aranžman Crne Gore sa Svjetskom bankom moguć do kraja godine | Ekonomist

Aranžman Crne Gore sa Svjetskom bankom moguć do kraja godine

U prva dva mjeseca ove godine povećani su prihodi budžeta za 18,5 odsto i nastavljene se strukturne reforme, naročito one od važnosti za dobijanje druge garancije za razvojne politike.

To je saopštio ministar finansija Darko Radunović u Vašingtonu na sastanku sa delegacijom MMF-a i Svjetske banke. U crnogorskoj delegaciji, na proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, je i guverner Radoje Žugić.

Na sastanku sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Sirilom Milerom nastavljeni su razgovori o odobravanju druge garancije za razvojnu politiku.

– Konstatovano je da je Crna Gora postigla progres u fiskalnoj i finansijskoj sferi i izraženo je očekivanje da bi se ovaj aranžman mogao odobriti krajem tekuće ili početkom sljedeće godine. Razgovarano je i o projektima u Crnoj Gori, koje finansira Svjetska banka, a koji su u toku – saopšteno je iz CBCG.

Na sastanku sa Polom Tomsenom, direktorom Evropskog odeljenja MMF-a, konstatovano je da je CBCG odabrala adekvante prioritete za naredni period: unapređenje supervizije, mjere prevencije pranja novca i jačanje i modernizacija platnog sistema.

Delegacija je učestovala na regionalnoj radionici koju je organizovao direktor Evropskog odjeljenja MMF-a Pol Tomsen.

Na radionici su prezentovane makroekonomske tendencije u Evropi.

– Konstatovano je da se očekuje nešto slabiji rast nego prethodne godine, ali da su makroekonomski fundamenti i dalje zadovoljavajući. Poseban segment radionice se odnosio na neefikasnost državnih preduzeća – saopšteno je iz CBCG.

Na sastanku sa izvršnim direktorom Holandsko-belgijske konstituence u MMF-u Antonijem Delanojem razmotren je makroekonomski ambijent u Crnoj Gori, stanje u bankarskom sistemu i mjere fiskalne konsolidacije. Delegacija je informisala Delanoja da, uprkos rješavanju problema u malim nesistemskim bankama, indikatori poslovanja su unaprijeđeni, što je doprinijelo očuvanju kreditnog rejtinga.

Sa izvršnim direktorom Holandske konstituence u Svjetskoj banci Kunom Davidseom delegacija je razgovarala o programima tehničke pomoći i izazovima u realizaciji projekata koje finansira Svjetska banka.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top