Android OS najviše pogođen virusima | Ekonomist

Android OS najviše pogođen virusima

U novom Threat Intelligence Report izvještaju koje je pripremila kompanija Nokia, Android se izdvaja kao platforma koja je najčešća meta mobilnih malware aplikacija. Oko 68,5% svog mobilnog malware-a stvoreno je upravo za tu platformu. Windows računari povezani na mobilne mreže čine 28% svih infekcija, dok 3,54% infekcija pogađa ostale platforme (u što je uključen i Apple-ov iOS).

Kao razlog za visok stepen infekcija zabilježenih u slučaju Android uređaja, navodi se mogućnost pokretanja Android aplikacija iz bilo kojeg izvora, kao što su linkovi na aplikacije koje su dobijene putem poruka ili elektronske pošte te u većini slučajeva razne neslužbene prodavnice aplikacija (koje u Kini čine najčešće korišćeni način nabavke i instalacije Android aplikacija).

Što se tiče uređaja koji su najčešće zahvaćeni mobilnim malware-om, u 72% slučajeva to su bili pametni telefoni. U 50% slučajeva infekcija malware-om radilo se o prijetnjama visokog nivoa (botnet mreže i ransomware).

Komentariši

Top